Autodesk 3ds Max

 • ایجاد ابزار های مورد نیاز بازی با ZBrush و 3DS Max

ایجاد ابزار های مورد نیاز بازی با ZBrush و 3DS Max

جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش نورپردازی پیشرفته با 3ds Max

آموزش نورپردازی پیشرفته با 3ds Max

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • ساخت جعبه های چوبی سه بعدی برای بازی

ساخت جعبه های چوبی سه بعدی برای بازی

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • مدلسازی خودرو با عملکرد بالا در 3ds Max

مدلسازی خودرو با عملکرد بالا در 3ds Max

شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • ساخت یک درخت واقعی به سبک Low Poly در 3ds Max

ساخت یک درخت واقعی به سبک Low Poly در 3ds Max

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش 3ds Max 2017

آموزش 3ds Max 2017

چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید 3ds Max 2017

آشنایی با ویژگی های جدید 3ds Max 2017

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • ساخت انیمیشن Loopable برای بازی در 3ds Max و After Effects

ساخت انیمیشن Loopable برای بازی در 3ds Max و After Effects

یکشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • ترکیب معماری سه بعدی در Photoshop و 3ds Max

ترکیب معماری سه بعدی در Photoshop و 3ds Max

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • شبیه سازی محیط بازی در ZBrush و 3ds Max

شبیه سازی محیط بازی در ZBrush و 3ds Max

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با Procedural Generation برای بازی سازی در 3ds Max

آشنایی با Procedural Generation برای بازی سازی در 3ds Max

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • مدلسازی یک سطح سخت با 3ds Max

مدلسازی یک سطح سخت با 3ds Max

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۵۱
 • طراحی ساختار مبتنی بر ماژول برای بازی در 3ds Max

طراحی ساختار مبتنی بر ماژول برای بازی در 3ds Max

دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۰۲
 • آموزش طراحی خودرو در 3ds Max

آموزش طراحی خودرو در 3ds Max

سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۵۷
 • آموزش طراحی جنگل در 3ds Max

آموزش طراحی جنگل در 3ds Max

سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۵۶
 • ساخت فضای شهری در 3ds Max

ساخت فضای شهری در 3ds Max

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۳۹
 • نقشه برداری UVW در 3ds Max

نقشه برداری UVW در 3ds Max

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۳۵
 • ویژگی های جدید 3ds Max 2016

ویژگی های جدید 3ds Max 2016

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۳۵
 • شبیه سازی پرتاب موشک در 3ds Max و FumeFX

شبیه سازی پرتاب موشک در 3ds Max و FumeFX

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۳۴
 • آموزش طراحی صحنه داخلی در 3ds Max و V-Ray

آموزش طراحی صحنه داخلی در 3ds Max و V-Ray

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۳۴
 • ساخت انیمیشن در 3ds Max – قسمت دوم

ساخت انیمیشن در 3ds Max – قسمت دوم

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۳۴