Lynda

تبلیغات

 • نکته ها و ترفندهای Gmail

نکته ها و ترفندهای Gmail

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • نکته ها و ترفندهای Excel 2016

نکته ها و ترفندهای Excel 2016

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش مقدماتی FileMaker Go 15

آموزش مقدماتی FileMaker Go 15

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش مقدماتی Adobe Fuse CC

آموزش مقدماتی Adobe Fuse CC

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Access برای Office 365

آموزش Access برای Office 365

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید PHP 7

آشنایی با ویژگی های جدید PHP 7

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Active Directory

آموزش Microsoft Azure Active Directory

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش Mail Merge در Word 2016

آموزش Mail Merge در Word 2016

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • ساخت رابط گرافیکی پیشرفته در Unity 5 دو بعدی

ساخت رابط گرافیکی پیشرفته در Unity 5 دو بعدی

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید Revit 2017 برای معماران

آشنایی با ویژگی های جدید Revit 2017 برای معماران

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • مدلسازی فرایند در اکسل با VBA

مدلسازی فرایند در اکسل با VBA

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش Navisworks

آموزش Navisworks

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش ++Notepad برای برنامه نویسان

آموزش ++Notepad برای برنامه نویسان

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آشنایی با 10 چالش برتر بازاریابی

آشنایی با 10 چالش برتر بازاریابی

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش Studio One 3

آموزش Studio One 3

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • استفاده از Wacom Tablets با Illustrator

استفاده از Wacom Tablets با Illustrator

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش کانفیگ و مدیریت High Availability در Windows Server 2012 R2

آموزش کانفیگ و مدیریت High Availability در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • مصور سازی گزارش در Microsoft Project

مصور سازی گزارش در Microsoft Project

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • تکنیک های ساخت حرکات گرافیکی آنالوگ در Phonotrope

تکنیک های ساخت حرکات گرافیکی آنالوگ در Phonotrope

شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰