Mobile Development

تبلیغات

تبلیغات

 • آموزش iPhone و iPad در iOS 10

آموزش iPhone و iPad در iOS 10

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: توزیع نرم افزار

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: توزیع نرم افزار

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: کار با View ها

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: کار با View ها

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: معماری اپلیکیشن

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: معماری اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: طراحی رابط گرافیکی

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: طراحی رابط گرافیکی

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: ساخت اولین اپلیکیشن

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: ساخت اولین اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • ارتباط با کاربر در اندروید

ارتباط با کاربر در اندروید

سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش کار با SharedPreferences در اندروید

آموزش کار با SharedPreferences در اندروید

سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید Apple watchOS 3

آشنایی با ویژگی های جدید Apple watchOS 3

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن های اندروید

آموزش توسعه اپلیکیشن های اندروید

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Activities در برنامه نویسی اندروید

آموزش Activities در برنامه نویسی اندروید

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Local Data Storage در برنامه نویسی اندروید

آموزش Local Data Storage در برنامه نویسی اندروید

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • ساخت اپلیکیشن های اندروید انعطاف پذیر با Fragments API

ساخت اپلیکیشن های اندروید انعطاف پذیر با Fragments API

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • ساخت بازی اندروید با Android SDK

ساخت بازی اندروید با Android SDK

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با Fragments در برنامه نویسی اندروید

آشنایی با Fragments در برنامه نویسی اندروید

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آشنایی با Accessibility در برنامه نویسی اندروید

آشنایی با Accessibility در برنامه نویسی اندروید

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با سرویس های Google Play برای اندروید

آشنایی با سرویس های Google Play برای اندروید

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • ساخت اپلیکیشن Android و iOS برای وردپرس

ساخت اپلیکیشن Android و iOS برای وردپرس

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آشنایی با API جدید Xamarin و iOS 8

آشنایی با API جدید Xamarin و iOS 8

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • تبدیل اپلیکیشن های iOS 9 به Apple TV

تبدیل اپلیکیشن های iOS 9 به Apple TV

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰