IOS

تبلیغات

تبلیغات

 • آموزش iPhone و iPad در iOS 10

آموزش iPhone و iPad در iOS 10

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: توزیع نرم افزار

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: توزیع نرم افزار

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: کار با View ها

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: کار با View ها

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: معماری اپلیکیشن

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: معماری اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: طراحی رابط گرافیکی

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: طراحی رابط گرافیکی

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • توسعه اپلیکیشن های iOS 10: ساخت اولین اپلیکیشن

توسعه اپلیکیشن های iOS 10: ساخت اولین اپلیکیشن

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید Apple watchOS 3

آشنایی با ویژگی های جدید Apple watchOS 3

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • ساخت اپلیکیشن Android و iOS برای وردپرس

ساخت اپلیکیشن Android و iOS برای وردپرس

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آشنایی با API جدید Xamarin و iOS 8

آشنایی با API جدید Xamarin و iOS 8

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • تبدیل اپلیکیشن های iOS 9 به Apple TV

تبدیل اپلیکیشن های iOS 9 به Apple TV

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش کامل کار با Web View

آموزش کامل کار با Web View

سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • ساخت اپلیکیشن های چندسکویی React Native با Exponent و Redux

ساخت اپلیکیشن های چندسکویی React Native با Exponent و Redux

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش iOS MapKit با Swift

آموزش iOS MapKit با Swift

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • ساخت اپلیکیشن iOS9 برای تازه کاران

ساخت اپلیکیشن iOS9 برای تازه کاران

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • مبانی iOS Auto Layout

مبانی iOS Auto Layout

دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش کامل iOS 9 3D Touch

آموزش کامل iOS 9 3D Touch

دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش مقدماتی PhoneGap Build

آموزش مقدماتی PhoneGap Build

دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی برای HomeKit و iOS

آموزش برنامه نویسی برای HomeKit و iOS

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • تبدیل شدن به یک توسعه دهنده iOS

تبدیل شدن به یک توسعه دهنده iOS

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش ساخت اپلیکیشن های محتوای دیجیتال

آموزش ساخت اپلیکیشن های محتوای دیجیتال

جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰