Network

 • آموزش شبکه برای (CompTIA ServerPlus (SK0-004

آموزش شبکه برای (CompTIA ServerPlus (SK0-004

پنج شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش Windows Server 2016: مدیریت مانیتور و حفظ سرور

آموزش Windows Server 2016: مدیریت مانیتور و حفظ سرور

چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش ملزومات فنی AWS

آموزش ملزومات فنی AWS

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • مفاهیم شبکه در Microsoft Azure

مفاهیم شبکه در Microsoft Azure

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش DHCP در Windows Server 2016

آموزش DHCP در Windows Server 2016

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • دوره Cisco CCNA ICND2 200-105

دوره Cisco CCNA ICND2 200-105

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • مبانی شبکه در Windows 10

مبانی شبکه در Windows 10

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • عیب یابی شبکه با وایرشارک

عیب یابی شبکه با وایرشارک

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • دوره آموزش CompTIA ServerPlus SK0-004

دوره آموزش CompTIA ServerPlus SK0-004

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • پیکربندی فایل و سرویس های فضای ذخیره سازی در Windows Server 2012 R2

پیکربندی فایل و سرویس های فضای ذخیره سازی در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Microsoft Azure Active Directory

آموزش Microsoft Azure Active Directory

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش کانفیگ و مدیریت High Availability در Windows Server 2012 R2

آموزش کانفیگ و مدیریت High Availability در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • پیاده سازی شبکه های مجازی برای زیرساخت Azure

پیاده سازی شبکه های مجازی برای زیرساخت Azure

شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش تامین امنیت سوئیچ برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

آموزش تامین امنیت سوئیچ برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • مدیریت سیستم ها و دستگاه ها با Microsoft Intune

مدیریت سیستم ها و دستگاه ها با Microsoft Intune

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آشنایی با VLAN برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

آشنایی با VLAN برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش معماری سرور برای گواهینامه CompTIA Server SK0-004

آموزش معماری سرور برای گواهینامه CompTIA Server SK0-004

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • بررسی آسیب پذیری های اینترنت

بررسی آسیب پذیری های اینترنت

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آشنایی با Dynamic Routing برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

آشنایی با Dynamic Routing برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش مدیریت سرور برای گواهینامه CompTIA Server+ SK0-004

آموزش مدیریت سرور برای گواهینامه CompTIA Server+ SK0-004

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰