Windows Server

تبلیغات

تبلیغات

 • پیکربندی فایل و سرویس های فضای ذخیره سازی در Windows Server 2012 R2

پیکربندی فایل و سرویس های فضای ذخیره سازی در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

آموزش مدیریت Group Policy در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش کانفیگ و مدیریت High Availability در Windows Server 2012 R2

آموزش کانفیگ و مدیریت High Availability در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید Windows Server 2016

آشنایی با ویژگی های جدید Windows Server 2016

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش هدف گذاری پیشرفته در Group Policy

آموزش هدف گذاری پیشرفته در Group Policy

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • مبانی مدیریت ویندوز سرور با PowerShell

مبانی مدیریت ویندوز سرور با PowerShell

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • مدیریت DNS در Windows Server 2012 R2

مدیریت DNS در Windows Server 2012 R2

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • مبانی Windows Failover Clustering

مبانی Windows Failover Clustering

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • کانفیگ Policy Server در Windows Server 2012 R2

کانفیگ Policy Server در Windows Server 2012 R2

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • طراحی و اجرای پایگاه داده Mailbox برای Exchange 2016

طراحی و اجرای پایگاه داده Mailbox برای Exchange 2016

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • پیاده سازی Active Directory برای زیرساخت Azure

پیاده سازی Active Directory برای زیرساخت Azure

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید Windows Server 2016

آشنایی با ویژگی های جدید Windows Server 2016

جمعه ۰۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • تبدیل شدن به یک مدیر سیستم ویندوز (Server 2012 R2)

تبدیل شدن به یک مدیر سیستم ویندوز (Server 2012 R2)

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • دوره Windows Server 2012 70-411 with R2 Updates

دوره Windows Server 2012 70-411 with R2 Updates

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۲۵
 • دوره Windows Server 2012 70-412 with R2 Updates

دوره Windows Server 2012 70-412 with R2 Updates

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۲۱
 • آموزش IPv6 و Microsoft Windows

آموزش IPv6 و Microsoft Windows

یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • مهاجرت به Exchange Server 2016

مهاجرت به Exchange Server 2016

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش Active Directory و Group Policy 2012

آموزش Active Directory و Group Policy 2012

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • نصب، پیکربندی و مدیریت Active Directory

نصب، پیکربندی و مدیریت Active Directory

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • پیکربندی و ذخیره سازی داده ها در Windows Server 2012 R2

پیکربندی و ذخیره سازی داده ها در Windows Server 2012 R2

پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰