Sharepoint

 • آموزش اصول Microsoft SharePoint 2016

آموزش اصول Microsoft SharePoint 2016

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن های مبتنی بر شیرپوینت

آموزش توسعه اپلیکیشن های مبتنی بر شیرپوینت

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش SharePoint Online 2016

آموزش SharePoint Online 2016

چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • توسعه و استقرار SharePoint 2013 App Model

توسعه و استقرار SharePoint 2013 App Model

شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش امنیت در SharePoint 2013

آموزش امنیت در SharePoint 2013

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • توسعه SharePoint 2013 با دات نت

توسعه SharePoint 2013 با دات نت

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Navigation در SharePoint 2013

آموزش Navigation در SharePoint 2013

پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش Master Page در SharePoint 2013

آموزش Master Page در SharePoint 2013

پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • پیاده سازی زیرساخت SharePoint 2013/2016

پیاده سازی زیرساخت SharePoint 2013/2016

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • نصب SharePoint 2016 به صورت On-premises

نصب SharePoint 2016 به صورت On-premises

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • دوره آموزش Microsoft SharePoint 2016

دوره آموزش Microsoft SharePoint 2016

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش SharePoint 2016

آموزش SharePoint 2016

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آشنایی با امکانات جدید SharePoint 2016

آشنایی با امکانات جدید SharePoint 2016

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • یکپارچه سازی Dynamics CRM 2016 با SharePoint

یکپارچه سازی Dynamics CRM 2016 با SharePoint

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • دوره Microsoft SharePoint Server 2013 70-331

دوره Microsoft SharePoint Server 2013 70-331

شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • ایجاد و استفاده از Surveys در Sharepoint

ایجاد و استفاده از Surveys در Sharepoint

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • ساخت Workflow در SharePoint Designer

ساخت Workflow در SharePoint Designer

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • انتشار سایت با SharePoint 2013

انتشار سایت با SharePoint 2013

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • نکته ها و ترفندهای SharePoint

نکته ها و ترفندهای SharePoint

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • مدیریت اسناد به کمک SharePoint 2013

مدیریت اسناد به کمک SharePoint 2013

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • مدیریت رکورد ها در SharePoint

مدیریت رکورد ها در SharePoint

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰