Visual Studio

تبلیغات

 • بررسی Azure SQL Database

بررسی Azure SQL Database

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های ویژال استدیو

آشنایی با ویژگی های ویژال استدیو

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آشنایی با Mobile DevOps با HockeyApp و Visual Studio Team Services

آشنایی با Mobile DevOps با HockeyApp و Visual Studio Team Services

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آشنایی با Azure Service Fabric برای توسعه دهندگان

آشنایی با Azure Service Fabric برای توسعه دهندگان

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ساخت برنامه های دسکتاپ با ویژال استدیو2015

ساخت برنامه های دسکتاپ با ویژال استدیو2015

جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • ساخت برنامه ها در Azure با استفاده از Windows و Linux VMs

ساخت برنامه ها در Azure با استفاده از Windows و Linux VMs

جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۳۰
 • ایجاد برنامه های چندسکویی موبایل با زامارین

ایجاد برنامه های چندسکویی موبایل با زامارین

جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آشنایی با PerfTips و Diagnostic ابزارهای ویندوز

آشنایی با PerfTips و Diagnostic ابزارهای ویندوز

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۴۲
 • آشنایی با Azure DocumentDB

آشنایی با Azure DocumentDB

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۴۲
 • آشنایی با Azure Search

آشنایی با Azure Search

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۱۲
 • کار با++C در Visual Studio 2015

کار با++C در Visual Studio 2015

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۴۲
 • آموزش برنامه نویسی پایتون در ویژال استدیو :آشنایی با Interpreters

آموزش برنامه نویسی پایتون در ویژال استدیو :آشنایی با Interpreters

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۴۲
 • آموزش برنامه نویسی پایتون در ویژال استدیو : Source Control

آموزش برنامه نویسی پایتون در ویژال استدیو : Source Control

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۱۲
 • ابزار جدید Network Profiler Diagnostic در ویژال استدیو 2015

ابزار جدید Network Profiler Diagnostic در ویژال استدیو 2015

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۱۲
 • آشنایی با WPF

آشنایی با WPF

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۲
 • Kanban با Visual Studio Online

Kanban با Visual Studio Online

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۱۲
 • بهبود سریع کدها با استفاده از Live Code Analyzers

بهبود سریع کدها با استفاده از Live Code Analyzers

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۴۲
 • توسعه چندسکویی اپلیکیشن موبایل باC++ Cross-platform: پشتیبانی جدید iOS، بروزرسانی و پشتیبانی از اندروید

توسعه چندسکویی اپلیکیشن موبایل باC++ Cross-platform: پشتیبانی جدید iOS، بروزرسانی و پشتیبانی از اندروید

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۱۲
 • آشنایی با TypeScript 1.5

آشنایی با TypeScript 1.5

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۴۲
 • آشنایی با امکانات جدید دستیار توسعه برای ویژال استدیو

آشنایی با امکانات جدید دستیار توسعه برای ویژال استدیو

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۱۲