تبلیغات

تبلیغات

 • استفاده از تشخیص گفتار و Synthesis در دات نت

استفاده از تشخیص گفتار و Synthesis در دات نت

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • طراحی قطعات و قالب گیری در SOLIDWORKS

طراحی قطعات و قالب گیری در SOLIDWORKS

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آمادگی برای آزمون Microsoft Azure 70-533

آمادگی برای آزمون Microsoft Azure 70-533

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با تحلیل کسب و کار و ارزیابی نیاز ها

آشنایی با تحلیل کسب و کار و ارزیابی نیاز ها

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • دوره Microsoft Azure Service Bus Brokered Messaging

دوره Microsoft Azure Service Bus Brokered Messaging

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره Docker Swarm Native Docker Clustering

دوره Docker Swarm Native Docker Clustering

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • ارائه مداوم با Docker و Ansible

ارائه مداوم با Docker و Ansible

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • دوره آموزش Docker and Containers

دوره آموزش Docker and Containers

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • دوره آموزش CompTIA ServerPlus SK0-004

دوره آموزش CompTIA ServerPlus SK0-004

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش عملی تایپ اسکریپت

آموزش عملی تایپ اسکریپت

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با Revolve و Sweep در SOLIDWORKS

آشنایی با Revolve و Sweep در SOLIDWORKS

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • نقد و بررسی Nano Server

نقد و بررسی Nano Server

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آمادگی برای آزمون Azure Solutions 70-532

آمادگی برای آزمون Azure Solutions 70-532

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • دوره ISO IEC 27001 Information Security

دوره ISO IEC 27001 Information Security

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Fusion 360 برای طراحی پزشکی

آموزش Fusion 360 برای طراحی پزشکی

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن های مبتنی بر شیرپوینت

آموزش توسعه اپلیکیشن های مبتنی بر شیرپوینت

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • ساخت API با PHP و Silex

ساخت API با PHP و Silex

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • ساخت API در PHP با میکرو فریمورک Slim

ساخت API در PHP با میکرو فریمورک Slim

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • پیکربندی فایل و سرویس های فضای ذخیره سازی در Windows Server 2012 R2

پیکربندی فایل و سرویس های فضای ذخیره سازی در Windows Server 2012 R2

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با Swift 3

آشنایی با Swift 3

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰