تبلیغات

 • آموزش Navigating برای AWS Management Console

آموزش Navigating برای AWS Management Console

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آشنایی با نکته ها و ترفندهای پیشرفته در Google Sheets

آشنایی با نکته ها و ترفندهای پیشرفته در Google Sheets

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش InDesign CC 2017

آموزش InDesign CC 2017

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • مدیریت سیستم ها و دستگاه ها با Microsoft Intune

مدیریت سیستم ها و دستگاه ها با Microsoft Intune

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آشنایی با VLAN برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

آشنایی با VLAN برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • پیاده سازی پرداخت درون برنامه ای در iOS 10 با Swift 3

پیاده سازی پرداخت درون برنامه ای در iOS 10 با Swift 3

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • مدیریت کلاینت ها و دستگاه های End-User در Office 365

مدیریت کلاینت ها و دستگاه های End-User در Office 365

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • گردش کار تغییر برند در Illustrator و Photoshop

گردش کار تغییر برند در Illustrator و Photoshop

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • توزین اپلیکیشن های Java از طریق همزمانی

توزین اپلیکیشن های Java از طریق همزمانی

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش GoToMeeting 2016

آموزش GoToMeeting 2016

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش مقدماتی Visual Studio Team Services

آموزش مقدماتی Visual Studio Team Services

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش معماری سرور برای گواهینامه CompTIA Server SK0-004

آموزش معماری سرور برای گواهینامه CompTIA Server SK0-004

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • بررسی آسیب پذیری های اینترنت

بررسی آسیب پذیری های اینترنت

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آشنایی با ویژگی های جدید InDesign CC 2017

آشنایی با ویژگی های جدید InDesign CC 2017

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • مبانی طراحی ویژوالی در Articulate

مبانی طراحی ویژوالی در Articulate

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با Dynamic Routing برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

آشنایی با Dynamic Routing برای گواهینامه Cisco CCNA 200-125 100-105

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش مدیریت سرور برای گواهینامه CompTIA Server+ SK0-004

آموزش مدیریت سرور برای گواهینامه CompTIA Server+ SK0-004

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Affinity Designer برای طراحی UX

آموزش Affinity Designer برای طراحی UX

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آشنایی با Zeplin برای طراحی UX

آشنایی با Zeplin برای طراحی UX

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آشنایی با طراحی شبکه های سیسکو برای CCDA DESGN 200-310

آشنایی با طراحی شبکه های سیسکو برای CCDA DESGN 200-310

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰