• آشنایی با Smart Objects در فتوشاپ

آشنایی با Smart Objects در فتوشاپ

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش توابع مالی اکسل 2013

آموزش توابع مالی اکسل 2013

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش DevOps در Cloud

آموزش DevOps در Cloud

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن با Meteor

آموزش توسعه اپلیکیشن با Meteor

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Go برای توسعه وب

آموزش Go برای توسعه وب

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • دوره Code Clinic Go

دوره Code Clinic Go

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • ساخت یک تلفن همراه با After Effects

ساخت یک تلفن همراه با After Effects

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • ساخت وب سرویس RESTful با Node.js

ساخت وب سرویس RESTful با Node.js

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش ساخت Web API با Flask

آموزش ساخت Web API با Flask

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • برنامه نویسی واکنشی در iOS با RxSwift

برنامه نویسی واکنشی در iOS با RxSwift

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۰۰
 • استقرار ویندوز 10 با Microsoft Deployment Toolkit 2013

استقرار ویندوز 10 با Microsoft Deployment Toolkit 2013

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • مهاجرت از ویندوز 8 به ویندوز 10

مهاجرت از ویندوز 8 به ویندوز 10

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش راه اندازی و کانفیگ Office 365

آموزش راه اندازی و کانفیگ Office 365

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش Outlook 2010 برای آزمون 77-884

آموزش Outlook 2010 برای آزمون 77-884

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Google Firebase برای iOS

آموزش Google Firebase برای iOS

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ویندوز 10 برای کودکان، نوجوانان و افراد مسن

آموزش ویندوز 10 برای کودکان، نوجوانان و افراد مسن

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش تنظیم ویندوز 10 برای سهولت در استفاده

آموزش تنظیم ویندوز 10 برای سهولت در استفاده

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • مدیریت فضای ذخیره سازی در ویندوز 10

مدیریت فضای ذخیره سازی در ویندوز 10

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش مدیریت و نگهداری از ویندوز 10

آموزش مدیریت و نگهداری از ویندوز 10

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با Intune Device Management در ویندوز 10

آشنایی با Intune Device Management در ویندوز 10

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Office 365 Groups برای مدیران

آموزش Office 365 Groups برای مدیران

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰