تبلیغات

 • آشنایی با ویژگی های جدید Tableau 10

آشنایی با ویژگی های جدید Tableau 10

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش مبانی Prelude CC

آموزش مبانی Prelude CC

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Quixel Suite 2.2 DDO

آموزش Quixel Suite 2.2 DDO

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش رابط گرافیکی Unity 5

آموزش رابط گرافیکی Unity 5

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Evernote برای دانشجویان

آموزش Evernote برای دانشجویان

چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش SQL برای آنالیز و تهیه گزارش از داده ها

آموزش SQL برای آنالیز و تهیه گزارش از داده ها

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Tableau 10 برای دانشمندان علوم داده

آموزش Tableau 10 برای دانشمندان علوم داده

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آشنایی با Revit برای مهندسین سازه

آشنایی با Revit برای مهندسین سازه

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آشنایی با ذرات در NUKEX

آشنایی با ذرات در NUKEX

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش طراحی در Photoshop CC 2017

آموزش طراحی در Photoshop CC 2017

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • پروژه های بودجه بندی ویدئو

پروژه های بودجه بندی ویدئو

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • راه اندازی تسک های پس زمینه با Hangfire برای دات نت

راه اندازی تسک های پس زمینه با Hangfire برای دات نت

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • اشتراک گذاری پوشه و دسترسی به آن در مک

اشتراک گذاری پوشه و دسترسی به آن در مک

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Python Generators

آموزش Python Generators

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش بودجه بندی ویدئو

آموزش بودجه بندی ویدئو

دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • ساخت دارایی ها در Blender

ساخت دارایی ها در Blender

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آشنایی با داینامیک در Blender

آشنایی با داینامیک در Blender

یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش مدیریت مرکز تماس مشتریان

آموزش مدیریت مرکز تماس مشتریان

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش Office 2016 برای مربیان

آموزش Office 2016 برای مربیان

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • نکته ها و ترفندهای افکت ها در After Effects CS6

نکته ها و ترفندهای افکت ها در After Effects CS6

شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰