رسانه تصویری

تبلیغات

 • معرفی TypeScript v1.0

معرفی TypeScript v1.0

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۳۰
 • معرفی قسمتی از ASP.NET: سیستم پروژه های جدید برای توسعه دهندگان وب

معرفی قسمتی از ASP.NET: سیستم پروژه های جدید برای توسعه دهندگان وب

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • معرفی خدمات Windows Azure Mobile برای توسعه دهندگان ویژال استدیو

معرفی خدمات Windows Azure Mobile برای توسعه دهندگان ویژال استدیو

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۳۰
 • ساخت برنامه های ویندوز با Kinect for Windows

ساخت برنامه های ویندوز با Kinect for Windows

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • معرفی ویژوال استودیو 2013 برای توسعه دهندگان Windows Store و ساختن نرم افزار های html

معرفی ویژوال استودیو 2013 برای توسعه دهندگان Windows Store و ساختن نرم افزار های html

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۳۰
 • مطالعه موردی ویژوال استودیو: Despegar

مطالعه موردی ویژوال استودیو: Despegar

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • معرفی خدمات رسانه ای Windows Azure

معرفی خدمات رسانه ای Windows Azure

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۳۰
 • مطالعه موردی ویژوال استودیو: Dealogic

مطالعه موردی ویژوال استودیو: Dealogic

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • 5 دلیل برای استفاده از Visual Studio Online

5 دلیل برای استفاده از Visual Studio Online

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۳۰
 • معرفی Windows Azure

معرفی Windows Azure

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • نکات جدید برای توسعه دهندگان وب در Visual Studio 2013

نکات جدید برای توسعه دهندگان وب در Visual Studio 2013

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۳۰
 • مقیاس بندی Agile در سراسر سازمان: Waterfall در مقابل Agile 2/9

مقیاس بندی Agile در سراسر سازمان: Waterfall در مقابل Agile 2/9

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • استفاده از Windows Azure برای Dev/Test از طریق مزایای اشتراک MSDN شما

استفاده از Windows Azure برای Dev/Test از طریق مزایای اشتراک MSDN شما

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۳۰
 • معرفی وب سایت های Windows Azure برای توسعه دهندگان ویژوال استودیو

معرفی وب سایت های Windows Azure برای توسعه دهندگان ویژوال استودیو

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • ساخت نرم افزارهای Windows Store زیبا در HTML با Blend

ساخت نرم افزارهای Windows Store زیبا در HTML با Blend

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۲۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 14- تصاویر و آیکون ها

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 14- تصاویر و آیکون ها

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 13- اشکال و گرافیک

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 13- اشکال و گرافیک

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 12- Messagebox

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 12- Messagebox

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۱۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 11- اضافه کردن نوار وضعیت

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 11- اضافه کردن نوار وضعیت

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۴۷
 • آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 10- ایجاد یک نوار ابزار

آموزش رابط گرافیکی Python با Tkinter جلسه 10- ایجاد یک نوار ابزار

دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۱۷