پیشنهاد فرادرس

آشنایی با برنامه نویسی iOS

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Objective-C

آشنایی-با-برنامه-نویسی-ios

مجموعه ای که برای شما آماده کرده ایم یکی از کاملترین دوره های آموزش برنامه نویسی iOS می باشد.این مجموعه شامل قسمت اول و دوم دوره آموزش Introduction to iOS از شرکت Pluralsight می باشد.

برنامه نویسی iOS به زبان Objective-C و توسط نرم افزار xCode انجام می شود.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی سیستم عامل iOS
 • ملاحظات برنامه نویسی iPhone
 • معماری iOS
 • چرخه زندگی یک اپلیکیشن در iOS
 • آشنایی با Apple App Store
 • معرفی API
 • آموزش نصب XCode
 • شبیه ساز iOS
 • معرفی Objective-C
 • تاریخچه Objective-C
 • نحوه نوشتن کدهای Objective-C
 • مقایسه Objective-C با C#.NET
 • طراحی یک پروژه نمونه
 • فریمورک ها
 • کاربرد mvc در برنامه نویسی iOS
 • معرفی کامل کنترل های گرافیکی و نحوه استفاده از هرکدام
 • نحوه کارکرد تنظیمات در iOS
 • ذخیره تنظیمات برنامه و خواندن تنظیمات ذخیره شده
 • طراحی کادر هشدار
 • ساخت View و Table View
 • تست نهایی اپلیکیشن
 • آماده سازی پروژه برای انتشار در App Store

 

عنوان دوره آموزشي: Introduction to iOS  Part 1 +  Part 2 سطح: مقدماتی مدت زمان:7  ساعت و 12 دقيقه نويسنده: John Sonmezليست سرفصل هاي قسمت اول:

Introduction
	 03:54	
What is iOS
	 04:22	
iPhone Development Considerations
	 04:41	
iOS Architecture
	 07:16	
Application Lifecycle
	 03:56	
APIs
	 02:58	
Apple App Store
	 02:58	
Summary
	 02:22	
Setting up Your iOS Development Environment	 00:38:25	
Introduction
	 01:31	
Prerequisites
	 04:07	
Installing XCode
	 03:07	
Installing XCode (Demo)
	 03:10	
Tour of XCode
	 13:29	
Hello World
	 05:09	
The iOS Simulator
	 05:01	
Summary
	 02:51	
Introduction to Objective-C	 00:43:43	
Introduction
	 03:08	
History
	 02:29	
Basic Syntax
	 14:23	
Basic Syntax (Demo)
	 09:00	
General Concepts
	 04:45	
Comparing to C#
	 07:33	
Summary
	 02:25	
The iOS Project	 00:42:21	
Introduction
	 02:22	
Kinds of Applications
	 05:38	
Kinds of Applications (Demo)
	 02:36	
Projects and Targets
	 01:41	
Projects and Targets (Demo)
	 08:43	
Controllers and Classes
	 04:39	
AppDelegate
	 03:15	
Main, Prefix Header and Info.plist
	 04:35	
Resources
	 03:16	
Frameworks
	 02:37	
Summary
	 02:59	
The View Controller	 00:44:10	
Introduction
	 01:43	
What is MVC?
	 03:20	
The Model
	 01:51	
The View
	 01:06	
The Controller
	 01:28	
MVC in iOS
	 02:55	
Outlets
	 02:03	
Outlets (Demo)
	 10:12	
Adding the Model
	 03:15	
Actions
	 02:08	
Actions (Demo)
	 07:58	
Dynamically Adding Views
	 03:46	
Summary
	 02:25	
Controls	 00:38:19	
Introduction
	 03:36	
Controls 1
	 08:48	
Controls 2
	 02:58	
Controls 3
	 03:56	
Controls 4
	 04:16	
Laying out Controls
	 05:13	
File Owner and First Responder
	 03:48	
Creating the Protein Tracker UI
	 02:41	
Summary
	 03:03

ليست سرفصل هاي قسمت دوم:

Course Introdctuion
	 02:52	
Introduction
	 02:00	
How Settings Work in iOS
	 06:58	
Creating a Settings File
	 10:17	
Saving and Retrieving
	 09:47	
Settings Defaults
	 04:44	
In Application Settings
	 03:52	
Other Storage Options
	 03:24	
Summary
	 02:09	
Navigation		 00:42:25	
Introduction
	 02:15	
Basic View Architecture
	 02:46	
Basic View Architecture (Demo)
	 02:02	
Navigation Based View Architecture (Demo)
	 03:18	
Navigation Based View Architecture (Demo)
	 03:05	
Tab Based View Architecture
	 02:24	
Tab Based View Architecture (Demo)
	 02:27	
Launching a View
	 08:26	
Modal Views
	 07:16	
Tab Controls
	 06:12	
Summary
	 02:14	
Action Sheets and Alerts		 00:37:19	
Introduction
	 02:40	
Creating an Alert
	 06:10	
Responding to an Alert
	 07:53	
Creating an Action Sheet
	 06:25	
Responding to an Action Sheet
	 05:18	
Guidelines
	 07:22	
Summary
	 01:31	
Table Views		 00:34:58	
Introduction
	 02:49	
How Table Views Work
	 04:06	
Creating a Table View (Setup)
	 04:35	
Creating a Table View (Implementation)
	 06:41	
Selecting a Row
	 03:08	
Grouping
	 07:20	
Customizing the View
	 04:25	
Summary
	 01:54	
Deploying and Testing		 00:33:05	
Introduction
	 03:06	
Overview of the Process
	 09:05	
Deploying to a Device
	 04:34	
Creating a Distribution
	 07:46	
App Store Preparation
	 04:25	
Submission Process
	 01:52	
Summary
	 02:17

حجم فايل: 1.24GB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to iOS Part 1 and Part 2

پیشنهاد فرادرس