پیشنهاد فرادرس

آشنایی با نورپردازی در Maya

دسته بندی ها: آموزش مایا (Autodesk Maya) ، دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های Digital Tutors ، آموزش انیمیشن سه بعدی

آشنایی-با-نورپردازی-در-maya

این دوره آموزشی از موسسه Digital Tutors مباحث مربوط به نورپردازی در نرم افزار Maya را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مروری بر انواع نور های مختلف
 • آشنایی با ویژگی های مشترک از Maya
 • ویژگی های ضروری Maya
 • استفاده از ابزار نمایش Manipulator در Maya
 • بررسی ویژگی های چراغ های نقطه ای
 • استفاده از سایه ها روی عمق نقشه در Maya
 • ردیابی در Maya
 • بارگزاری اشیاء Maya
 • شبیه سازی منابع نوری در Maya
 • ارتباط نور و سایه در Maya
 • استفاده از gobos در Maya
 • ایجاد نور حجمی در Maya
 • کنترل انعکاس و عمق شکست نور در Maya

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

To get started we’ll take a brief look at each of the major light types, learning key attributes of each. Next, we’ll focus on Maya spot lights and some of the specialized features that come with them. From here you’ll learn about loads of important tools and techniques including the difference between Depth Map Shadows and Ray Trace Shadows, as well as how to simulate illuminated light sources and the importance of render stats. Finally, we'll go over how to link shadows and lights to objects in your scenes as well as how to create volumetric light fog. 

After completing this training, you’ll have a great foundation to building on when it comes to setting up the right lighting for your own scenes.

Lessons in this tutorial Introduction and project overview1Introduction and project overviewWatch it now01:22 Overview of various light types2Overview of various light typesFree with Demo07:38 Understanding common attributes of Maya lights3Understanding common attributes of Maya lights09:53 Essential attributes of Maya spot lights4Essential attributes of Maya spot lights06:19 Methods for easily aiming lights in Maya5Methods for easily aiming lights in Maya04:49 Using the Show Manipulator Tool in Maya6Using the Show Manipulator Tool in Maya05:52 Exploring the Barn Doors feature of spot lights7Exploring the Barn Doors feature of spot lights05:34 Working with ambient lights in Maya8Working with ambient lights in Maya05:42 Using Depth Map shadows in Maya9Using Depth Map shadows in Maya10:35 Rendering Ray Trace shadows in Maya10Rendering Ray Trace shadows in Maya09:20 Controlling the Render Stats of Maya objects11Controlling the Render Stats of Maya objects07:12 Simulating illuminated light sources in Maya12Simulating illuminated light sources in Maya08:31 Light and shadow linking in Maya13Light and shadow linking in Maya09:22 Using gobos in Maya14Using gobos in Maya07:25 Creating volumetric light fog in Maya15Creating volumetric light fog in Maya08:36 Creating light glows and lens flares in Maya16Creating light glows and lens flares in Maya08:59 Controlling reflection and refraction depth in Maya17Controlling reflection and refraction depth in Maya08:25

عنوان دوره:Digital Tutors - Introduction to Lighting in Maya حجم فایل: 769MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
DigitalTutors Introduction to Lighting in Maya

پیشنهاد فرادرس