پیشنهاد فرادرس

آشنایی با ویژگی های جدید Bootstrap 3 و مهاجرت با آن

دسته بندی ها: آموزش بوت استرپ (Bootstrap) ، فریمورک ها ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML

آشنایی-با-ویژگی-های-جدید-bootstrap-3-و-مهاجرت-با-آ

در این آموزش تصویری با ویژگی های Bootstrap 3 و مهاجرت به آن آشنا می شوید.

این دوره محصولی از Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • شناخت تغییرات
 • دریافت و نصب Bootstrap 3
 • کار با Bootstrap 3
 • به روز رسانی فرم های موجود
 • استفاده از دکمه ها، عکس ها و آیکن ها
 • بررسی تغییرات JavaScript
 • بررسی امکانات جدید
 • کار کردن با پانل ها
 • آموزش جابجایی یک سایت با  Bootstrap
 • مقایسه Bootstrap
 • تغییرات در شبکه
 • به روز رسانی modals

سطح: متوسط مدت زمان:  46 دقیقه نویسنده: Ray Villalobos

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Bootstrap 3 is here, and it supports mobile design and responsive CSS better than ever. Join author Ray Villalobos for an overview of the new classes, mobile-first approach, and other enhancements in Bootstrap 3, and learn how to migrate your sites and files to the new framework. Find out about the new installation options, updates to grids and scaffolding, and changes to the handling of type, images, and JavaScript. Then learn to integrate the new list group and panel components into your workflow. The course closes with a look at migrating a sample site from Bootstrap 2.3 to 3.0, from replacing template files to tweaking your grid, navigation, and images.
Topics include:
Installing Bootstrap 3
Using the new grid systems
Working with typography
Understanding the responsive class updates
Using panels and list groups
Migrating from Bootstrap 2.3 to Bootstrap 3.0

Welcome 1m 4s Exercise files 45s 1. Understanding the Changes 17m 3s Understanding the mobile-first approach 1m 43s Getting and installing Bootstrap 3 1m 55s Using the new grid system 2m 41s Working with Bootstrap typography 1m 17s Updating your forms 2m 17s Using buttons, images, and icons 1m 48s Learning responsive class updates 48s Understanding component changes 2m 5s Reviewing JavaScript changes 2m 29s 2. Reviewing New Features 6m 41s Working with panels 2m 11s Using list groups 4m 30s 3. Migrating a Bootstrap Site 19m 31s Comparing Bootstrap 2.3 with 3.0 3m 31s Migrating to the new version 4m 18s Dealing with grid changes 2m 0s Fixing carousels 1m 44s Updating modals 2m 36s Adjusting our navigation 4m 8s Looking out for class changes 1m 14s Conclusion 1m 53s Next steps 1m 53s

عنوان دوره: Lynda - Bootstrap 3 New Features and Migration حجم فایل: 153MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Bootstrap 3 New Features and Migration

پیشنهاد فرادرس