تبلیغات

آشنایی با ویژگی های جدید PowerShell V4

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پاورشل (Powershell)

آشنایی-با-ویژگی-های-جدید-powershell-v4

این آموزش تصویری شما را با ویژگی های جدید Powershell V4 آشنا می کند.

این دوره محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • منابع PowerShell
  • مدیریت Framework 4.0
  • کار با PipelineVariable
  • پیدا کردن ماژول ها
  • مقدمه ای بر Desired State
  • ایجاد یک Basic Configuration
  • DSC  چیست؟
  • مدیریت تنظیمات

عنوان دوره آموزشی: PowerShell V4 New Features سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 44 دقیقه نویسنده: Jeff Hicksلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:19	
Welcome
	 01:38	
Lab Requirements
	 01:59	
The Scenario
	 01:02	
PowerShell Resources
	 04:49	
Requirements and Installation		 00:14:54	
Welcome
	 00:28	
Supported Operating Systems
	 03:55	
Windows Management Framework 4.0
	 04:24	
Desired State Configuration Overview
	 02:44	
PowerShell Resources
	 00:56	
Summary
	 02:25	
Updateable Help Enhancements		 00:18:47	
Welcome
	 00:18	
Saving Help From Remote Computers
	 02:17	
Updating Help for Remote Computers
	 07:35	
Configuring Save Help Local Source
	 02:20	
Finding Remote Modules
	 03:48	
Summary
	 02:27	
Shell Improvements		 00:36:31	
Introduction
	 01:20	
Collection Filtering
	 17:58	
PipelineVariable
	 07:29	
Cmdlet Changes
	 05:51	
Bug Fixes
	 02:08	
Summary
	 01:43	
Scripting Enhancements		 00:22:00	
Introduction
	 00:36	
Require Administrator
	 01:51	
Remote Debugging
	 09:14	
Workflow Debugging
	 08:51	
Summary
	 01:27	
Introduction to Desired State Configuration		 01:02:07	
Introduction
	 01:04	
What is DSC?
	 10:26	
Creating a Basic Configuration
	 28:29	
Managing Configurations
	 18:51	
Summary
	 03:15

حجم فایل: 422MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight PowerShell V4 New Features

پیشنهاد فرادرس