آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با پلتفرم کامپایلر دات نت

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آشنایی-با-پلتفرم-کامپایلر-دات-نت

در این آموزش تصویری با پلتفرم کامپایلر دات نت (.NET Compiler Platform) آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • مزایای کامپایلر اصلی دات نت
 • رابط های برنامه کاربردی کامپایلر
 • خط فرمان کامپایلر
 • تجزیه خط فرمان کامپایلر
 • تنظیمات خط فرمان جدید در کامپایلر
 • نصب کامپایلر دات نت 
 • معرفی Syntax
 • خواص Syntax
 • کار با Syntax با استفاده از رابط های برنامه کاربردی
 • رابط های برنامه کاربردی
 • انواع کامپایل
 • پیکربندی کامپایلر
 • کار با مدل های معنایی
 • آشنایی با نمادها 
 • کار با نمادها
 • انجام عملیات اتصال
 • کنترل جریان تجزیه و تحلیل
 • مراحل پیاده سازی کدهای مورد نیاز
 • فضای کاری در رابط های برنامه کاربردی
 • فضاهای کاری چه هستند؟
 • سرویس قالب بندی
 • سرویس تغییر نام
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Introduction to the .NET Compiler Platform سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 49 دقیقه نویسنده: Bart De Smet

توضیحات:

This course provides an overview of the design and use cases of the .NET Compiler Platform, codenamed "Roslyn".
In this course, we'll explore the .NET Compiler Platform, codenamed "Roslyn". The course will focus on the rationale for building the .NET Compiler Platform, its overall architecture, and the various APIs exposed to analyze and manipulate C# and Visual Basic programs. During this course, we'll build a couple of simple Visual Studio extensions that integrate with the language services to provide custom diagnostics and code fixes.

Why the .NET Compiler Platform Matters 31:33 Introduction 3:21 Why Microsoft Built the .NET Compiler Platform 4:48 The Benefits of the .NET Compiler Platform 4:17 Traditional Compiler Black Boxes 4:18 Inside the Compiler Pipeline 5:14 Compiler APIs 4:23 Language Services 3:40 Summary 1:27 Getting Started 31:43 Where to Find the .NET Compiler Platform? 3:50 The Command-Line Compiler 5:25 Decompiling the Command-Line Compiler 5:05 New Command-Line Compiler Options 3:03 Installing the .NET Compiler Platform Project Templates 6:28 Installing the Syntax Visualizer 5:34 Summary 2:15 Syntax Trees 45:33 Introducing Syntax 4:29 Syntax Versus Semantics 3:10 Syntax Trees 3:42 Visualizing Syntax Trees 5:33 Properties of Syntax Trees 3:47 Parsing and Syntax Factories 5:03 Creating Syntax Trees Using the APIs 7:22 Syntax Tree Traversal 5:21 Analyzing Syntax With the APIs 5:42 Summary 1:19 Compilation APIs 43:25 The Role of the Compilation APIs 3:33 Compiling Code 3:50 Compilation Types 5:08 Our First Compilation 2:08 Configuring the Compiler 5:13 Compilation Results 2:05 Illustrating the Compilation APIs 7:13 Introducing Semantic Questions 3:54 Answering Simple Semantic Questions 3:39 Classifying Type Conversions 4:47 Summary 1:49 Semantic Models 44:19 Obtaining a Semantic Model 3:17 Getting the Constant Value of a Literal 4:43 Building a Simple Semantic Analysis 5:31 Understanding Symbols 4:50 Working With Symbols 3:14 Using the Symbol APIs 4:18 Binding Symbols 5:02 Performing Binding Operations 3:01 Data Flow Analysis 5:00 Control Flow Analysis 3:49 Summary 1:30 Analyzers and Code Fixes 47:28 Introducing Diagnostics 3:40 Retrieving Diagnostics from Compilations 2:57 Understanding Analyzers 3:00 Symbol Analyzers 6:06 Building a Simple Field Name Analyzer 4:42 Syntax Node Analyzers 4:18 Some Sample Syntax Node Analyzers 5:17 Code Fix Providers and Code Actions 5:01 Implementation Steps for Code Fix Providers 3:04 Building Our First Code Fix Provider 7:38 Summary 1:40 Workspace APIs 45:36 What Are Workspaces? 5:37 Workspace Services 5:08 Traversing MSBuild Workspaces 2:23 Classification Service 5:13 Formatting Service 4:30 Symbol Finding 5:00 Recommendation Service 4:22 Renamer Service 3:37 Simplification Service 6:08 Summary 1:14 Course Summary 2:18

حجم فایل: 933MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to the .NET Compiler Platform

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس