پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Bash Shell در Mac OS و Linux

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

آشنایی-با-bash-shell-در-mac-os-و-linux

در این دوره آموزشی شما با دستورات Bash Shell در Linux و Mac OS آشنا می شوید.

این دوره محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Bash چیست؟
 • فلسفه UNIX
 • راه اندازی bash
 • یک تفاوت کوچک بین لینوکس و سیستم عامل مک
 • بررسی اجرای Bash
 • دستورات، ورودی ها و تنظیمات
 • مدیریت اساسی فایل ها
 • آشنایی با Appetizer
 • ایجاد فایل
 • مسیرهای مطلق و نسبی
 • کپی کردن فایل ها
 • کپی دایرکتوری ها
 • Cut کردن فایل ها
 • تغییر مسیر خروجی
 • برخی از ترکیب های کلیدی
 • فیلتر کردن و پردازش متن
 • ویرایش متن فایل در Command Line
 • مرتب سازی
 • شمارش با WC
 • جستجو برای متن بااستفاده از grep
 • داده های مبتنی بر ستون

عنوان دوره آموزشي: Introduction to the Bash Shell on Mac OS and Linux سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 29 دقيقه نويسنده: Reindert-Jan Ekkerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Overview
	 00:47	
Why Bash?
	 02:11	
What to expect from this course
	 01:35	
UNIX, Linux, Mac OS
	 02:39	
The UNIX philosophy
	 01:34	
First Steps		 00:26:34	
Introduction
	 00:44	
A Word of Warning
	 01:17	
Prerequisites
	 01:50	
Starting bash
	 01:33	
Starting bash on linux
	 01:20	
A simple commandline session
	 04:46	
A small difference between Linux and Mac OS
	 01:23	
Review of the first session
	 01:18	
Check that you are running Bash
	 01:06	
Commands, Arguments and Options
	 02:58	
Getting help
	 00:59	
Putting it into practice
	 04:34	
History
	 01:54	
Summary
	 00:52	
Basic File Management		 00:41:23	
Introduction
	 00:55	
Appetizer
	 05:54	
Creating Files
	 04:25	
About Filenames
	 03:30	
Filenames with special characters
	 06:35	
Absolute and Relative Paths
	 01:57	
Copying Files
	 05:35	
Copying Directories
	 06:05	
Moving Files
	 01:20	
Deleting Files
	 02:20	
Safety first: the -i switch
	 01:46	
Summary
	 01:01	
Using Bash More Effectively		 00:40:18	
Introduction
	 01:22	
Wildcards
	 10:05	
Brace Expansion
	 04:48	
Output Redirection
	 04:40	
Pipes
	 04:24	
Command Substitution
	 03:05	
The Terminal vs. The Commandline
	 05:27	
Some Key Combinations
	 03:12	
Searching Through History
	 02:03	
Summary
	 01:12	
Filtering and Processing Text		 00:52:13	
Introduction
	 00:48	
Editing Text Files on the Command Line
	 08:49	
Sorting with sort
	 05:42	
Head and Tail
	 04:36	
Counting with wc
	 01:25	
Searching for Text with grep
	 06:48	
Searching for Files with find
	 04:16	
Replacing characters with tr
	 06:12	
Advanced tools
	 04:11	
Column-based data
	 07:26	
Summary
	 02:00	
Jobs and Processes		 00:19:12	
Introduction
	 00:23	
Background jobs
	 05:23	
Job Control
	 02:12	
Killing jobs and Processes
	 06:49	
Inspecting processes
	 03:17	
Summary
	 01:08	
Customization		 00:21:03	
Introduction
	 00:39	
Aliases
	 03:01	
Saving your customization with .profile and .bashrc
	 05:11	
Environment Variables
	 09:47	
Setting your default shell
	 01:37	
Summary
	 00:48

حجم فايل: 658MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to the Bash Shell on Mac OS and Linux

پیشنهاد فرادرس