پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Boost در کتابخانه های ++C

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، عبارت های منظم (Regex) ، برنامه نویسی موازی (Parallel Programming) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار

آشنایی-با-boost-در-کتابخانه-های-c

Boost چیست؟

Boost مجموعه ای از کتابخانه های ++C است که به برنامه نویسان امکان استفاده از Task ها، ساختار شبیه جبر خطی، چند وظیفه ای (multithreading)، پردازش تصویر، عبارات منظم (regular expressions) و تست واحد (unit testing) می دهد.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با Boost در سی پلاس پلاس آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • Boost چیست؟
  • نصب Boost
  • استفاده از Boost
  • کار با Boost بر حسب نیاز
  • تنظیمات برنامه Boost
  • سفارشی سازی برنامه
  • مدیریت خطاهای Boost
  • استفاده از FileSystem  درBoost
  • پروژه ساده : عملیات بر روی رشته ها
  • پروژه ساده : کار روی Bimap

عنوان دوره آموزشی: Introduction to the Boost C++ Libraries سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 56 دقیقه نویسنده: Dmitri Nesterukلیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course gives an overview of Boost: a set of C++ libraries designed to cover some of the functionality that's missing from the STL. This course covers the libraries that are used for storing optional values (Boost.Optional), reading program options (Boost.ProgramOptions), storing any type of value in a generic container (Boost.Any), implementing the signal/slot paradigm (a.k.a Observer pattern) (Boost.Signals2), working with the local file system (Boost.Filesystem), and also covers an assortment of smaller libraries including Boost string algorithms, Boost.Bimap, and Boost.Units.

What is Boost? 01:34 Course Overview 00:59 What's in the Course? 01:48 Module Overview 00:31 Getting Boost 02:06 Using Boost 04:21 Building Boost 06:19 Getting Help 00:55 Boost.Optional 00:13:16 Overview 02:14 boost::optional of T 03:03 Demo: Optionality 07:17 Summary 00:41 Boost.ProgramOptions 00:29:00 Overview 03:01 Fundamentals 03:19 Demo: Fundamentals 09:53 Customization 03:01 Demo: Customization 08:37 Summary 01:06 Boost.Any 00:12:58 Overview 01:49 Interface 03:19 Demo: Boost.Any 07:04 Summary 00:44 Boost.Signals2 00:54:02 Overview 02:28 Fundamentals 03:33 Demo: Fundamentals 09:44 Customization 03:37 Demo: Customization 12:45 Advanced Topics 02:50 Demo: Advanced Topics 17:53 Summary 01:08 Boost.FileSystem 00:22:11 Overview 01:21 Concepts 01:05 Fundamentals 01:47 Demo: Fundamentals 08:08 File Status 01:00 Demo: File Status 02:53 Directory Navigation 00:33 Demo: Directory Navigation 04:26 Summary 00:52 Odds and Ends 00:26:35 Overview 00:45 Demo: String Operations 14:44 Demo: Bimap 04:51 Demo: Units 05:01 In Closing 01:12

حجم فایل: 530MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to the Boost CPP Libraries

پیشنهاد فرادرس