پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Koa Javascript

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش Node.js ، آموزش KoaJS ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ExpressJS

آشنایی-با-koa-javascript

KoaJS یک فریمورک جاوااسکریپت است که با استفاده از آن می توانید اپلیکیشن های تحت وب در NodeJS بسازید.

در این آموزش تصویری با فریمورک Koa Javascript آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • معرفی دوره
 • نصب Koa
 • نوشتن اولین اپلیکیشن
 • مدیریت خطاها
 • شی Application
 • شی Response
 • شی Request
 • شی Context
 • ساخت HTTP API با Koa
 • اعتبارسنجی داده ها
 • ساخت یک وب سایت کامل با Koa
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight Introduction to Koa Javascript

سطح: متوسط

مدت زمان: 2 ساعت و 3 دقیقه

نویسنده: Marcus Hammarberg

توضیحات:

In this course, we will take a look at Koa, a Node.js web framework built on generators. We will do an introduction to generators and the moving parts of Koa, but first and foremost, this course is demo-driven: we will build out two different applications and in the process introduce and show off the awesomeness of Koa.
Getting Started
 20:17
Getting Started
 4:37
Installing Koa
 4:48
Writing Our First Applications
 9:22
Wrapping Up Introduction
 1:29
Understanding Yield and Generators
 17:21
Introduction
 4:02
What Can I Use This For?
 2:22
How Koa Uses Generators
 5:09
What About Errors?
 1:31
Errors You Will Run Into
 2:44
Wrapping Up
 1:31
Koa Concepts - The Moving Parts
 11:52
Introduction
 2:04
The Application Object
 3:11
The Request Object
 2:11
The Response Object
 1:36
The Context Object
 1:28
Summary
 1:20
Building an HTTP API With Koa
 24:33
Introduction
 3:11
The First Method - Create New Users
 7:21
The Validation
 1:13
The Getting of One User
 5:45
The Updating of One User… and Deleting
 5:15
The Wrap Up
 1:45
Building a Complete Web Site With Koa
 45:45
Introduction
 3:49
Show Home Page
 5:56
Refactoring and Layout
 4:45
List All Questions on the Homepage
 5:50
Create New Question
 6:02
Update Question
 5:04
Submit a Vote for a Question
 6:04
Adding Comments After Voting
 2:35
Report to Excel
 4:48
Wrap-Up
 0:47
Summary
 4:04
Summary
 4:04

حجم فایل: 333MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Koa Javascript

پیشنهاد فرادرس