پیشنهاد فرادرس

آشنایی با mental ray در Maya 2015

دسته بندی ها: آموزش مایا (Autodesk Maya) ، دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های Digital Tutors ، آموزش انیمیشن سه بعدی

آشنایی-با-mental-ray-در-maya-2015

Mental Ray چیست؟

Mental Ray یک نرم افزار رایج برای ساخت و رندر کردن اشیاء سه بعدی است که از آن برای ساخت فیلم های پیچیده، پروژه های تلویزیونی و پروژه های شبیه سازی سه بعدی استفاده می شود.

از mental ray می توانید در اکثر نرم افزارهای سه بعدی مانند 3D Max، Maya ، Autocad و ... استفاده کنید.

در این دوره آموزشی از موسسه Digital Tutors با استفاده از Mental Ray در نرم افزار Maya 2015 آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از مواد در مایا
 • استفاده از تابش و بازتاب در مواد معماری
 • اهمیت مقیاس شی
 • نمونه برداری در مایا
 • اهمیت رنگ در 3D rendering
 • استفاده از ابزارهای مدیریت رنگ در مایا
 • استفاده از گردش کار خطی
 • آموزش نور در مایا
 • روشنایی تصویر مبتنی بر اشعه
 • استفاده از لایه های تبدیل در مایا
 • استفاده از لایه بندی در مایا

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this set of tutorials we'll learn how to use AutoCAD. We'll begin by getting familiar with the User Interface.

We'll discuss how things are broken down into tabs, ribbons, and panels and we'll take a look at the 2D and 3D user interface and tools we have accessible to us. Once we've get comfortable with the interface, we'll then look at the how to use your drawing, modification and annotation tools in both the 2D and 3D work spaces.

Along the way we'll discuss a few tips that will help you work with precision when creating your drawings. By the end of this training you'll have a solid understand of how to to use AutoCAD to bring your ideas to life with ease and precision.

Lessons in this tutorial Introduction and project overview1Introduction and project overviewWatch it now01:29 Using the mental ray architectural material in Maya2Using the mental ray architectural material in MayaFree with Demo09:48 Using reflection and refraction in the mental ray architectural material3Using reflection and refraction in the mental ray architectural material17:01 The importance of object scale when rendering4The importance of object scale when rendering15:10 Rendering with Unified Sampling in Maya5Rendering with Unified Sampling in Maya10:02 Rendering with the Physical Sun and Sky6Rendering with the Physical Sun and Sky14:42 The importance of color space in 3D rendering7The importance of color space in 3D rendering08:01 Using the Color Management tools in Maya8Using the Color Management tools in Maya12:12 Understanding how gamma correction should be applied within materials9Understanding how gamma correction should be applied within materials14:40 Using linear workflow with Physical Sun and Sky10Using linear workflow with Physical Sun and Sky09:22 Rendering with Global Illumination in Maya11Rendering with Global Illumination in Maya19:08 Rendering with Final Gather in Maya12Rendering with Final Gather in Maya15:31 Using Final gather and Global Illumination together13Using Final gather and Global Illumination together06:48 Rendering displacement maps in mental ray14Rendering displacement maps in mental ray16:03 Image-based lighting in mental ray15Image-based lighting in mental ray14:45 Rendering realistic caustic patterns in mental ray16Rendering realistic caustic patterns in mental ray18:14 Understanding the mental ray subsurface scattering materials17Understanding the mental ray subsurface scattering materials10:19 Using texture maps with the mental ray fast skin subsurface scattering material18Using texture maps with the mental ray fast skin subsurface scattering material15:20 Using Render Layers in Maya19Using Render Layers in Maya10:40 Using Layer Overrides in Maya20Using Layer Overrides in Maya10:48 Multi-pass rendering in mental ray21Multi-pass rendering in mental ray18:27

عنوان دوره: Digital Tutors - Introduction to mental ray in Maya 2015 حجم فایل: 1.58GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
DigitalTutors Introduction to mental ray in Maya 2015

پیشنهاد فرادرس