پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Motion Tracking

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های TutsPlus ، آموزش انیمیشن سه بعدی ، آموزش افترافکت ، آموزش های ادوبی (Adobe)

Motion Tracking در واقع به کنترل حرکت ها در فضاهای دو بعدی و سه بعدی می گویند.

در این دوره آموزشی از موسسه Tutsplus با موشن ترکینگ در محیط Adobe After Effects آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مبانی Motion Tracking
 • انواع Motion Tracking
 • Tracking به جای پس زمینه عناصر
 • تعویض صفحه نمایش عمومی
 • تعویض صفحه نمایش پیچیده (قسمت 1)
 • تعویض صفحه نمایش پیچیده (قسمت 2)
 • افزودن عناصر به فایل
 • دوربین ردیاب
 • افزودن عناصر به مسیرهای 3D (قسمت 1)
 • افزودن عناصر به مسیرهای 3D (قسمت 2)
 • ایجاد متن و ارائه رمز عبور 
 • مبانی کار با AE
 • کار با Rotoscoping
 • تنظیم ترکیب نهایی
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Motion tracking is an essential part of visual effects and CG work, but it is also a really valuable tool to have for more simplistic applications. In this course you'll learn a number of different uses and applications for motion tracking, and how to use motion tracking tools built-in to Adobe After Effects, and third-party trackers like Mocha AE.
With these tools we will be able to clean up portions of our scene, add text to just about anything, and pull off some more advanced tracks.

Topics include:

1.Introduction 1.1Introduction

2.Motion Tracking Basics 2.1Types of Motion Tracking

3.Basic Fixes 3.1Tracking to Replace Background Elements 3.2Lock On Target Tracking (Part 1) 3.3Lock On Target Tracking (Part 2)

4.Basic Screen Replacements 4.1Perspective Corner Pin Tracking 4.2Tricky Screen Replacements (Part 1) 4.3Tricky Screen Replacements (Part 2)

5.Adding Elements to a Scene 5.13D Camera Tracker 5.2Adding Elements to a 3D Track (Part 1) 5.3Adding Elements to a 3D Track (Part 2) 5.4Tracking, Intro to C4D, and Environment Reflections 5.5Background, Lighting, and Tweaking Materials 5.6Creating Text and Multi-Pass Rendering 5.7Pre-Rendering and Compositing

6.Advanced Tracking 6.1Mocha AE Basics 6.2Adjusting Track, Export to AE, and Adjust in AE 6.3Second Side Flip Track and AE Adjustments 6.4Using Mocha for Rotoscoping 6.5More Rotoscoping in Mocha 6.6Final Adjustments and Compositing Adjustments

7.Conclusion 7.1Final Thoughts

عنوان دوره: Tutsplus - Introduction to Motion Tracking حجم فایل: 2.40GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Introduction to Motion Tracking

پیشنهاد فرادرس

جواد در 1393/08/03 ساعت 18:11

با سلام.
لینکهای 3و5 اشتباه هستند.
با تشکر.

مدیر در 1393/08/03 ساعت 18:26

لینک ها ظاهرا مشکلی ندارند!