پیشنهاد فرادرس

آشنایی با PRISM

دسته بندی ها: دات نت ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی ویندوز فون ، آموزش WPF ، آموزش Silverlight ، آموزش Prism

آشنایی-با-prism

Prism یکی از قدرتمندترین فریمورک های دات نت برای توسعه پروژه های ماژولار مبتنی بر مدل برنامه نویسی MVVM می باشد.

از فریمورک Prism می توانید در پروژه های WPF و Silverlight و Windows Phone استفاده کنید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و شما را با نحوه استفاده از Prism آشنا می کند.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • Prism چیست؟
 •  نصب Prism
 • طراحی نرم افزار
 • Bootstrapper چیست؟
 • فرآیند ایجاد یک Bootstrapper
 •  Shell چیست؟
 • ایجاد یک Shell
 • Regions چیست؟
 • Modules چیست؟
 • اجرای ماژول ها در دایرکتوری
 •  اجرای ماژول ها از App.config
 • مقدار دهی اولیه ماژول ها
 • View چیست؟
 • اجزای View
 • ایجاد یک DelegateCommand
 •  استفاده از IEventAggregator
 •  استفاده از RegionContext
 • State-Based چیست؟
 • کار با Navigation

عنوان دوره آموزشي: Introduction to PRISM سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 7 دقيقه نويسنده: Brian Lagunasليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:41	
What is Prism?
	 01:57	
Benefits
	 01:31	
Get Prism
	 01:11	
Demo: Installing Prism
	 03:36	
Building Blocks
	 01:49	
Application Design
	 00:54	
Demo: Prism Walkthrough
	 03:27	
Summary
	 00:33	
Bootstrapper and the Shell		 00:21:34	
Introduction
	 00:46	
What is the Bootstrapper?
	 02:06	
Bootstrapper Process
	 02:05	
Demo: Organize your Solution
	 04:20	
Demo: Create a Unity Bootstrapper
	 02:11	
Demo: Create a MEF Bootstrapper
	 02:41	
What is the Shell
	 00:45	
Demo: Create a Unity Shell
	 03:28	
Demo: Create a MEF Shell
	 02:30	
Summary
	 00:42	
Regions		 00:24:19	
Introduction
	 00:40	
What are Regions?
	 02:46	
RegionManager
	 02:23	
Demo: Creating Regions
	 09:36	
Custom Regions
	 01:29	
Demo: Create a custom Region
	 06:48	
Summary
	 00:37	
Modules		 00:28:58	
Introduction
	 00:31	
What are Modules?
	 02:07	
Demo: Creating a Module
	 02:57	
Registering/Discovering Modules
	 01:30	
Loading Modules
	 01:48	
Demo: Register/Load Modules in Code
	 02:24	
Demo: Register/Load Modules from Directory
	 03:00	
Demo: Register/Load Modules from XAML File
	 04:48	
Demo: Register/Load Modules from App.config File
	 06:19	
Demo: Register/Load Modules in Code with MEF
	 02:21	
Initializing Modules
	 00:47	
Summary
	 00:26	
Views		 00:34:26	
Introduction
	 00:36	
What is a View
	 02:37	
Demo: Creating a View
	 03:53	
Demo: Creating a View (MVVM)
	 07:25	
Demo: Creating a view (MVVM) - View First
	 05:10	
View Composition
	 00:28	
View Discovery
	 00:48	
Demo: View Discovery
	 01:46	
View Injection
	 01:26	
Demo: View Injection
	 05:46	
Demo: View Injection MEF
	 04:07	
Summary
	 00:24	
Communication		 00:46:33	
Introduction
	 00:51	
Commanding Overview
	 02:08	
DelegateCommands
	 00:56	
Demo: Creating a DelegateCommand
	 10:20	
CompositeCommands
	 01:08	
Demo: Creating a CompositeCommand
	 05:42	
Event Aggregation
	 03:19	
Demo: Using IEventAggregator
	 06:05	
Shared Services
	 01:05	
Demo: Creating a Shared Service
	 06:32	
RegionContext
	 01:49	
Demo: Using the RegionContext
	 05:55	
Summary
	 00:43	
State-Based Navigation		 00:22:55	
Introduction
	 00:46	
What is State-Based Navigation?
	 02:56	
Demo: Reflecting Application State
	 07:49	
Demo: Displaying data in different layouts
	 03:50	
Demo: User Interaction
	 07:01	
Summary
	 00:33	
View-Based Navigation		 00:52:41	
Introduction
	 00:56	
Basic Region Navigation
	 04:18	
Demo: Basic Region Navigation
	 10:18	
View and ViewModel Participation
	 04:02	
Demo: View and ViewModel Participation
	 06:24	
Passing Parameters
	 01:03	
Demo: Passing Parameters
	 07:21	
Navigate to Existing Views
	 01:50	
Demo: Navigating to Existing Views
	 03:41	
Confirm/Cancel Navigation
	 03:35	
Demo: Confirming/Canceling Navigation
	 03:54	
Navigation Journal
	 01:09	
Demo: Using the Navigation Journal
	 03:24	
Summary
	 00:46

حجم فايل:  827MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to PRISM

پیشنهاد فرادرس