تبلیغات

آشنایی با Selector ها در Photoshop CC

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های Train Simple ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آشنایی-با-selector-ها-در-photoshop-cc

در این آموزش تصویری با مبحث Selector ها در Adobe Photoshop CC آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Train Simple است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نمای کلی دوره
 • بررسی مبانی Selection
 • کار با Alpha Channel, Layer Mask ها و  Selection ها
 • استفاده از ابزارهای Selection چندگانه
 • تکنیک های Selection
 • معکوس کردن Selection
 • اضافه کردن، کم کردن، و ترکیب Selection
 • استفاده از Channels  برای  Create Selections
 • استفاده از Quick Mask Mode
 • استفاده از Targeted Adjustments
 • ایجاد Paths  برای  Selections
 • استفاده از Grey Values  در یک Layer Mask
 • استفاده از Selection  برای  Create the Layer Mask
 • استفاده از فرمان Photomerge
 • اضافه کردن Drop Shadows
 • نتیچه گیری

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course covers how to effectively create selections inside of Adobe Photoshop. Mastering selections is the first step in becoming a good Photoshop user. We cover a wide range of topics from basic selection concepts like feathering and anti-aliasing to more advanced selection techniques using the Color Range command and nested masks. We wrap up the class by looking at some practical uses of selections like creating targeted adjustments and compelling photo composites.

Course Outline Review of Selection Basics

6.61 MB 0:44 Welcome 20.04 MB 5:31 Alpha Channels, Layer Masks, and Selections 10.33 MB 5:28 Anti-aliasing Reviewed 21.46 MB 5:40 Feathering Selections 12.8 MB 6:00 Adding, Subtracting, and Combining Selections 11.17 MB 2:48 Inverting Selections 9.51 MB 3:05 Using Multiple Selection Tools 10.19 MB 3:42 Reselect Command 7.38 MB 2:24 Hide/Show Selection Edges 13.59 MB 3:20 Saving and Loading Selections 4.14 MB 1:29 Precise Cursor Options Selection Techniques

31.02 MB 6:58 Why Color Range? 20.43 MB 7:46 Color Range Options 14.94 MB 4:20 Select Skin Tones 9.59 MB 4:14 Creating Paths for Selections 22.25 MB 5:58 Using Channels to Create Selections 16.12 MB 5:30 Creating Selections Based on Luminosity 10.28 MB 3:06 Using the Transform Selection Command 26.53 MB 5:30 Using Quick Mask Mode Applying Targeted Adjustments

13.76 MB 4:12 Controlling the Layer Mask 8.03 MB 3:01 Using Grey Values in a Layer Mask 10.25 MB 3:37 Applying Gradients on Layer Masks 16.88 MB 2:35 Using a Selection to Create the Layer Mask 14.36 MB 3:37 Vignette Adjustment 22.92 MB 5:00 Mask a Layer Group 10.67 MB 3:01 Complex Masking 31.93 MB 8:24 Refine Mask Creating Composite Images

9.31 MB 2:58 Multiple Images in a Single Document 12.81 MB 4:04 Using the Photomerge Command 6.09 MB 1:43 Composite Example Overview 24.81 MB 5:55 Joining the Floor and the Wall 26.37 MB 7:13 Selecting the Model 8.41 MB 2:35 Adding Drop Shadows 12.43 MB 3:40 Adding a the Lamp and Light Source 0 Bytes 0:44 Conclusion

عنوان دوره: TrainSimple – Photoshop CC Selections حجم فایل: 699MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSimple Photoshop CC Selections

پیشنهاد فرادرس