پیشنهاد فرادرس

آموزش اتصال اپلیکیشن Android به وب سرویس RESTful

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

آموزش-اتصال-اپلیکیشن-android-به-وب-سرویس-restful

یکی از مهم ترین مباحث مربوط به اپلیکیشن های اندروید اتصال به وب سرویس برای انجام عملیات های مختلف می باشد.

این دوره آموزشی محصول Lynda است و نحوه اتصال اپلیکیشن اندروید به وب سرویس هایی با معماری REST را به صورت کامل آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • انتخاب یک سرویس گیرنده HTTP
 • اجرای  Task ها در Background Threads
 • اجرای چندین درخواست به صورت همزمان
 • دریافت محتوای HTML از طریق درخواست HTTP
 • دانلود اطلاعات از وب به همراه عکس ها
 • ارسال پارامترهای HTTP به سرور
 • کار با background threads در Android
 • تعریف background tasks با AsyncTask
 • تجزیه  XML web service responses
 • کار با Binary Resources
 • ارسال پارامترها در یک GET request
 • نتیجه گیری

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Android apps need data, and many use RESTful services (at their heart, simple HTTP networking calls) to get and send data over the web. This course teaches developers how to integrate Android apps with cloud-based storage networks, and use RESTful web requests to access data from them. The course concentrates on the different ways of making requests with the built-in classes in the Android SDK, but also provides an overview of popular open-source networking libraries, including OkHttp, Retrofit, and Google's new Volley library, all of which you can easily incorporate into your own projects. David Gassner will describe how to retrieve content with simple GET and POST requests, parse the responses, and pass user credentials to services that support HTTP basic authentication. He'll also show you how to send parameters with your requests and format POST requests with JSON.
Topics include:
Working with background threads
Defining background tasks
Requesting content with HTTP requests
Parsing web service responses
Downloading data, including images
Sending HTTP parameters to the server
Using higher-level client libraries like Volley and OkHttp
Managing an app's networking abilities

Introduction 9m 34s Welcome 56s What you should know before starting this course 3m 55s Using the exercise files 4m 43s 1. Getting Started 12m 4s Choosing an HTTP client 8m 30s Reviewing the starting Android project 3m 34s 2. Executing Tasks in Background Threads 25m 56s Working with background threads in Android 4m 50s Defining background tasks with AsyncTask 6m 23s Reporting progress from a background thread 7m 11s Executing multiple tasks in parallel 7m 32s 3. Requesting Content with HTTP Requests 54m 38s Setting permissions and checking the network connection 7m 26s Requesting content with AndroidHttpClient 9m 19s Requesting content with HttpURLConnection 6m 10s Modeling web service data entities as plain old Java objects (POJOs) 4m 13s Parsing XML web service responses 7m 37s Parsing JSON web service responses 9m 54s Sending user credentials for HTTP basic authentication 9m 59s 4. Working with Binary Resources 34m 33s Displaying web service data in a ListActivity 5m 56s Downloading images from a web server 9m 21s Loading images in response to list requests 10m 59s Caching images in memory 8m 17s 5. Sending HTTP Parameters to the Server 25m 48s Packaging parameters for use with AsyncTask 10m 39s Sending parameters in a GET request 6m 43s Sending parameters in a POST request 3m 50s Sending POST parameters in JSON format 4m 36s 6. Using Higher-Level Client Libraries 35m 34s Replacing HttpURLConnection with OkHttp 6m 55s Making HTTP requests with Volley 8m 42s Downloading images with Volley 9m 59s Making HTTP requests with Square's Retrofit 9m 58s 7. Managing an App's Networking Abilities 5m 28s Limiting network connectivity to Wi-Fi only 3m 58s More about network requests and background threads 1m 30s Conclusion 1m 21s

عنوان دوره: Lynda - Connecting Android Apps to RESTful Web Services حجم فایل: 572MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Connecting Android Apps to RESTful Web Services

پیشنهاد فرادرس

فرزانه در 1393/10/17 ساعت 18:31

با سلام و عرض ادب
آموزش ها فارسی اند؟

مدیر در 1393/10/17 ساعت 18:44

آموزش ها به زبان انگلیسی می باشند.

حسن در 1393/05/10 ساعت 01:27

با سلام و خداقوت
در این فیلم با کدوم نرم افزار کار میکنه؟اکلیپسه ؟
میتونید لطف کنید فیلمهایی در همین زمینه REST با زامارین یا mono for android قرار بدید.

مدیر در 1393/05/10 ساعت 14:30

آموزش ها با Eclipse است.