پیشنهاد فرادرس

آموزش استفاده از ابزار XML در InDesign

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش XML ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-استفاده-از-ابزار-xml-در-indesign

در این دوره آموزشی فرا می گیرید که چطور ابزارهای XML می توانند فرایند طراحی صفحه را در InDesign بهبود دهند. دو پروژه دنیای واقعی هم در انتهای فیلم گنجانده شده است .

این دوره آموزشی محصول شرکت لیندا می باشد .

سرفصل های این دوره آموزشی :

 • شناخت اصطلاحات XML
 • شناسایی اجزاء ، ویژگیها و کامنت ها در XML
 • اضافه کردن ، جا به جا کردن و حذف اجزاء
 • تگ گذاری و استایل
 • ساخت جدول با XML
 • ساخت لی اوت فریم و جریان
 • مرتب کردن با XSLT

عنوان دوره آموزشی : InDesign CS5: Dynamic Publishing Workflows in XML

مدت زمان : 3 ساعت 33 دقیقه

سطح : متوسط

نویسنده : Jim Maivald

حجم فایل : 450MB

لیست سرفصل های این دوره آموزشی :

  Introduction
  2m 15s

Welcome 1m 19s

Using the exercise files 56s

1. Introduction to XML 10m 5s

Introduction to XML technology 1m 28s

XML terms and rules 6m 23s

Comparing XML with HTML 2m 14s

2. Creating XML 22m 58s

XML creation basics 3m 16s

Creating XML in Microsoft Office 13m 25s

Creating XML in Adobe Dreamweaver 3m 40s

Creating XML in XML editors 2m 37s

3. Creating and Editing Project-Based XML 14m 52s

XML editing basics 5m 23s

Creating new elements and structures 2m 57s

Using Find and Replace to modify XML 6m 32s

4. InDesign's XML Features 2m 4s

Revealing the Structure pane 56s

Revealing the Tags panel 24s

Revealing tag markers and tag frames 44s

5. The Structure Pane 24m 38s

Importing XML using the Structure pane 2m 4s

Revealing XML content 1m 14s

Identifying XML elements, attributes, and comments 1m 50s

Adding, moving, and deleting new XML elements 1m 39s

Untagging elements 1m 12s

Mapping tags to styles 2m 37s

Mapping styles to tags 6m 1s

Adding untagged items 2m 31s

Understanding and modifying tagging preset options 57s

Exporting XML 4m 33s

6. The Tags Panel 25m 5s

Working with the Tags panel 2m 27s

Tagging, retagging, and untagging text 6m 12s

Tagging and untagging text/graphic frames 3m 52s

Creating a parent and child (nesting) element structure 6m 1s

Mapping tags to styles and vice versa 2m 53s

Specifying tagging preset options 3m 40s

7. Importing XML 15m 43s

Importing XML into InDesign 3m 16s

Moving elements into a layout 2m 22s

Importing XML into tables 4m 32s

Creating tables with XML 3m 29s

Importing CALS tables as InDesign tables 2m 4s

8. Creating an XML Layout 51m 48s

Overview of XML-based layout strategies: Frame vs. Flow 4m 39s

Identifying structure from imported XML 3m 58s

Building Frame layouts with imported XML 5m 17s

Building Frame layouts from scratch 3m 55s

Building multipart Frame layouts from scratch 4m 19s

Understanding the Flow layout method 8m 49s

Building Flow layouts with imported XML 10m 5s

Building Flow layouts from scratch 7m 22s

Building multipart Flow layouts from scratch 3m 24s

9. Using XSLT in an XML Workflow 8m 20s

Applying an XSLT to change the order of XML elements on import 4m 24s

Applying an XSLT to change the order of XML elements on export 3m 56s

10. Document Type Definition (DTD) 16m 34s

Overview of DTD technology 3m 29s

DTD terminology 3m 51s

Overview of DTD syntax 3m 30s

Using a DTD in an XML workflow 5m 44s

11. Product Sheet Project 12m 49s

Sequencing product sheet data 4m 33s

Creating product sheet placeholders from imported XML 4m 59s

Importing XML into the completed product sheet 3m 17s

12. Books and Manuals Project 5m 44s

Setting up your file for XML 3m 18s

Importing a file into a completed layout 2m 26s

Conclusion 42s

Goodbye 42s

حجم فایل : 450MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda InDesign CS Dynamic Publishing Workflows in XML with Jim Maivald

پیشنهاد فرادرس