پیشنهاد فرادرس

آموزش اسکرام Scrum Fundamentals

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اسکرام (Scrum) ، آموزش Agile

آموزش-اسکرام-scrum-fundamentals

اسکرام (Scurm) یک فریمورک برای مدیریت پروژه های نرم افزاری است و از رده متدولوژی های Agile محسوب می شود.

قبلا در مورد Agile صحبت کردیم و چند دوره آموزش در این زمینه در سایت قرار دادیم. (این صفحه و این صفحه)

در این دوره آموزشی که محصول شرکت Pluralsight است شما با اصول اسکرام آشنا می شوید.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • کار با Framework
 • کار با Complexity
 • استفاده از Scrum
 • مفاهیم Architecture
 • مدل Scrum's Service
 • کار با Value ها
 • کار با Role ها
 • برنامه Sprint
 • معرفی Su Ha Ri
 • برخی از فنون Grooming
 • الگوهای Delivery

عنوان دوره آموزشي: Scrum Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 40 دقيقه نويسنده: David Starrليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Sentinel
	 08:38	
Choosing Scrum
	 01:33	
Summary
	 01:32	
Scrum for Executives, Leaders, and Your Boss		 00:42:17	
Introduction
	 02:08	
Discovering Scrum
	 02:11	
Scrum Defined
	 00:32	
Framework
	 01:00	
Complexity
	 02:55	
Uses of Scrum
	 00:41	
Product vs. Project
	 00:40	
Empiricism
	 02:26	
Certainty
	 01:07	
Architecture Implications
	 05:31	
Scrum is Different
	 03:44	
The Agile Executive
	 02:20	
Scrum's Service Model
	 02:49	
High-Performance Teams
	 02:28	
Self Organization
	 01:44	
The Agile Leader's To Do List
	 04:42	
Organizational Change
	 04:05	
Summary
	 01:14	
The Scrum Framework, Part 1		 00:35:21	
Introduction
	 02:50	
Values
	 03:31	
Product Backlog
	 05:55	
Sprint Backlog
	 03:18	
Sprint Goal
	 02:49	
Definition of Done
	 04:38	
Roles
	 00:38	
Product Owner
	 02:01	
Development Team
	 03:22	
Scrum Master
	 03:54	
Scrum Roles Exercise
	 02:13	
End, Part 1
	 00:12	
The Scrum Framework, Part 2		 00:43:41	
Introduction
	 00:26	
Events and Time-Boxing
	 04:03	
The Sprint
	 06:51	
Velocity and the Sprint
	 05:02	
Sprint Planning
	 03:07	
Daily Scrum
	 02:43	
Sprint Review
	 04:16	
Sprint Retrospective
	 04:13	
Grooming
	 02:31	
Meetings Exercise
	 01:02	
More Product Backlog Rules
	 03:00	
Forecast
	 01:16	
Rules on Roles
	 04:09	
Summary
	 01:02	
Scrum And: Complimentary Practices for Succeeding with Scrum, Part 1		 00:45:06	
Introduction
	 01:35	
Su Ha Ri
	 04:23	
Scrum But
	 05:13	
Scrum And
	 03:22	
Visualizing Scrum
	 05:42	
Sprint Planning
	 08:34	
Sprint Backlog
	 05:13	
Daily Scrum
	 06:17	
Charting Sprint Progress
	 04:20	
End, Part 1
	 00:27	
Scrum And: Complimentary Practices for Succeeding with Scrum, Part 2		 00:40:56	
Introduction
	 01:02	
Sprint Review
	 07:13	
Sprint Retrospective
	 02:07	
Sprint Retrospective Recipes
	 06:41	
Backlog Grooming
	 05:15	
Some Grooming Techniques
	 03:37	
Economies of Estimation
	 05:43	
Delivery Patterns
	 08:18	
Closing
	 01:00

حجم فايل: 552MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Scrum Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-Scrum Fundamentals_git.ir.rar