پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول سرویس های Windows Workflow 4

دسته بندی ها: ویندوز ورک فلو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-اصول-سرویس-های-windows-workflow-4

در این آموزش تصویری با اصول سرویس های Windows Workflow 4 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • کار با Workflow services
  • یکپارچه سازی WF WCF
  • ساخت Workflow services
  • معرفی هاستینگ workflow services
  • مدیریت هاستینگ
  • اضافه کردن service reference
  • هندلینگ faults
  • معرفی WF 4 consuming services
  • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: WF4 Workflow Services Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 23 دقیقه نویسنده: Matt Milnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Workflow services
 03:13	
WF WCF Integration
 02:00	
Building workflow services
 04:59	
Demo: Workflow service
 13:53	
Returning faults
 01:48	
Demo: Returning faults
 04:59	
Hosting
 02:31	
Summary
 00:36	
Hosting workflow services		 00:37:29	
Introduction
 00:50	
Self hosting
 01:58	
Demo: Self hosting
 06:11	
Managed hosting
 03:09	
Demo: Managed hosting
 05:24	
Controlling behavior
 02:38	
Demo: Controlling behavior
 06:08	
Workflow control endpoint
 02:23	
Demo: workflow control endpoint
 07:42	
Summary
 01:06	
Correlation in workflow services		 00:38:14	
Introduction
 00:49	
Understanding correlation
 04:43	
Content-based correlation
 03:50	
Demo: Content-based correlation
 09:13	
Demo: Correlation with multiple receives
 05:36	
Request Reply correlation
 02:04	
Context correlation
 01:52	
Demo: Context correlation
 08:51	
Summary
 01:16	
WF 4 consuming services		 00:33:20	
Introduction
 00:42	
Messaging activities
 04:59	
Demo: Add service reference
 07:46	
Demo: Using messaging activities
 05:19	
Handling faults
 01:57	
Demo: Handling faults
 04:38	
Channel caching
 03:54	
Demo: Channel caching
 03:22	
Summary
 00:43

حجم فایل: 445MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WF4 Workflow Services Fundamentals

پیشنهاد فرادرس