تبلیغات

آموزش اصول GameSalad

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش GameSalad

آموزش-اصول-gamesalad

GameSalad یک نرم افزار حرفه ای برای ساخت بازی های موبایل می باشد.

در این دوره آموزشی از شرکت Pluralsight با اصول GameSalad آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با صفحه GameSalad
 • کار با Scene Editor
 • کار با Scene Editor در GameSalad
 • کار با Actors  در  GameSalad
 • ایجاد New Actor Attributes
 • کار با Actor Tags
 • کار با Behaviors  در  GameSalad
 • معرفی Behavior
 • Behavior چیست؟
 • کار با Attributes  در  GameSalad
 • معرفی Attribute
 • Attribute چیست؟
 • کار با تصاویر و صدا در GameSalad

عنوان دوره آموزشی: GameSalad Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 55 دقیقه نویسنده: Jay Mcfarlandلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 	03:50 	
Getting to Know The GameSalad Dashboard
	 	00:31:52 	
Introduction
	 	01:27 	
Terminology
	 	02:45 	
The Project Tab
	 	05:41 	
The Scene Tab
	 	02:45 	
The Actor Tab
	 	03:12 	
The Table Tab
	 	01:49 	
The Services Tab
	 	01:33 	
The Scene Editor
	 	04:30 	
The Actor Editor
	 	02:07 	
The Table Editor
	 	04:33 	
Summary
	 	01:26 	
Working with The Scene Editor in GameSalad
	 	00:30:32 	
Introduction
	 	00:52 	
The Scene Editor Layout
	 	02:47 	
The Inspector
	 	16:39 	
The Library
	 	03:06 	
The Work Area
	 	06:17 	
Summary
	 	00:49 	
Working with Actors in GameSalad
	 	00:34:22 	
Introduction
	 	00:37 	
What is An Actor
	 	01:57 	
Two Types of Actors
	 	05:39 	
General Actor Attributes
	 	02:58 	
Motion Related Attributes
	 	04:53 	
Motion Related Physics
	 	05:35 	
Non-Motion Related Physics
	 	04:30 	
Creating New Actor Attributes
	 	02:16 	
Working with Actor Tags
	 	04:56 	
Summary
	 	00:55 	
Working with Behaviors in GameSalad
	 	00:38:33 	
Introduction
	 	01:04 	
What are Behaviors
	 	02:45 	
The Three Types of Behaviors
	 	02:41 	
The Standard GameSalad Behaviors
	 	08:44 	
Animate Behavior
	 	02:47 	
Change Attribute Behavior
	 	03:15 	
Change Scene Behavior
	 	03:06 	
Collide Behavior
	 	01:47 	
Destroy Behavior
	 	02:40 	
Display Text Behavior
	 	03:06 	
Move Behavior
	 	02:36 	
Spawn Actor Behavior
	 	02:55 	
Summary
	 	01:00 	
Working with Attributes in GameSalad
	 	00:17:16 	
Introduction
	 	00:43 	
What are Attributes
	 	02:21 	
The Six Different Types of Attributes
	 	02:40 	
What is The Attribute Browser
	 	01:58 	
The Attribute Browser - Game
	 	01:34 	
The Attribute Browser - Current Scene
	 	02:34 	
The Attribute Browser - Devices
	 	01:45 	
The Attribute Browser - Actor
	 	02:17 	
Summary
	 	01:20 	
Working with Images and Sound in GameSalad
	 	00:17:26 	
Introduction
	 	00:50 	
Importing Images into The Library
	 	03:00 	
What Types of Images Can be Used
	 	00:47 	
Where to Purchase Images for GameSalad
	 	01:22 	
Applying an Image to an Actor
	 	03:35 	
Importing Sound
	 	03:23 	
What Types of Sound Can be Used
	 	00:27 	
Where to Find Sound for GameSalad
	 	01:17 	
How to Implement Sound in GameSalad
	 	02:01 	
Summary
	 	00:39 	
GameSalad Fundamentals Summary
	 	00:01:12

حجم فایل: 476MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight GameSalad Fundamentals

پیشنهاد فرادرس