تبلیغات

آموزش اصول Illustrator CS6

دسته بندی ها: آموزش Adobe Illustrator ، دیزاین ، آموزش های Train Simple ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-اصول-illustrator-cs6

در این آموزش تصویری با اصول نرم افزار Adobe Illustrator CS6 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول TrainSimple می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • انتخاب و مونتاژ سفارش
 • حالت های جداسازی
 • ایجاد اسناد جدید
 • تشریح یک سند
 • الگوهای Illustrator
 • ذخیره اسناد
 • کار در Illustrator
 • کار با پانل
 • پیش نمایش و نمای کلی حالت ها
 • فضاهای کاری
 • پایه اصول نقشه کشی
 • طراحی اشکال اصلی
 • پروژه آثار هنری
 • با استفاده از ابزار Pen برای رسم
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Illustrator CS6 Fundamentals explains the key concepts and techniques for producing vector-based artwork. We review the elements that make up vector graphics such as paths, strokes, and fills. Additionally, we show you how to use the key drawing tools, including the Pen Tool. This course is designed to be the first in series by Train Simple that teaches all that you need to know about Adobe Illustrator.

1. Understanding Illustrator CS6

1:23 Welcome 4:28 Bitmap vs Vector 3:37 Understanding Paths 4:41 Fills and Strokes 6:26 Selections and Stacking Order 4:07 Isolation Mode 4:12 Creating New Documents 3:36 Anatomy of a Document 7:13 Multiple Artboards 2:56 Illustrator Templates 2:16 Saving Documents

2. Working in Illustrator

5:39 Working with Panels 3:16 The Control Panel 7:07 Rulers and Guides 3:48 Guides and the Grid 3:01 Smart Guides 3:20 Align Panel 3:02 Hide/Show Edges 2:41 Preview and Outline Modes 5:52 Document Navigation 2:47 Bounding Box 4:10 Workspaces

3. Core Drawing Principles

6:58 Drawing Basic Shapes 3:23 Polygon and Star Tools 5:17 Open Path Tools 4:14 Pencil Tool 2:46 Paintbrush Tools 5:58 Pen Tool 7:26 Complex Paths 6:45 Pen Modifier Tools 2:18 Smooth and Path Eraser Tools

4. Artwork Project

4:57 Starting the Owl Project 5:16 Drawing the Owl's Eyes 1:33 Creating the Beak 1:58 Drawing the Owl's Body 2:43 Using the Pen Tool to Draw Wings 2:14 Conclusion

عنوان دوره: TrainSimple – Illustrator CS6 Fundamentals حجم فایل: 302MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSimple Illustrator CS6 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس