پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول InDesign CS6

دسته بندی ها: آموزش ایندیزاین (InDesign) ، آموزش های Train Simple ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-اصول-indesign-cs6

در این آموزش تصویری با اصول نرم افزار InDesign CS6 آشنا می شوید.

قبلا چند آموزش دیگر در این زمینه در سایت قرار گرفته که با مراجعه به آرشیو می توانید به آنها دسترسی داشته باشید.

این دوره آوزشی محصول Train Simple است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نمای کلی دوره
 • مقدمه دوره
 • کار با Multiple Documents
 • کار با Workspaces
 • واحدهای اندازه گیری
 • ابزارهای پنل
 • کار با اسناد
 • ایجاد یک سند جدید
 • کار با Ruler Guides
 • راه اندازی Bleed Guides
 • کار با صفحات
 • ایجاد یک Applying Master Pages
 • کار با تصاویر
 • کار با Caption ها
 • کار با Lists
 • پاراگراف های قالب بندی
 • ویژگی های فونت

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

InDesign CS6 Fundamentals provides you with an in-depth look at Adobe's page layout application. You'll learn how to create publications using master pages, using advanced typographical capabilities, and work with images of all types. If you've ever needed to produce a professional document, this is the place to get started.

Course Outline InDesign's Environment

1.51 MB 1:26 Introduction 3.19 MB 2:17 Welcome Screen 6.04 MB 6:19 Tour the Interface 7.19 MB 4:50 Moving through Pages 7.57 MB 5:12 Zooming and Panning 9.4 MB 3:25 Working with Multiple Documents 9.14 MB 3:48 Workspaces 5.42 MB 3:06 Units of Measurement 6.65 MB 4:52 View Options and Screen Modes 3.53 MB 2:20 New Window Command 2.96 MB 2:55 Tools Panel 1.1 MB 1:20 Keyboard Shortcut Tip Working with Documents

11.54 MB 7:14 Creating a New Document 4.13 MB 3:47 Adjusting Margins and Columns 10.37 MB 6:44 Working with Ruler Guides 6.47 MB 5:32 Setup Bleed Guides 11.12 MB 4:40 Saving your Documents 4.35 MB 2:13 Export an IDML Document 6.35 MB 5:20 InDesign Library Items 3.96 MB 3:32 Snippets View 7.87 MB 6:37 Working with Pages 3.3 MB 3:14 Page Tool 6.35 MB 5:48 Creating an Applying Master Pages 2.41 MB 3:02 Overriding Master Page Content 3.45 MB 3:00 Page Numbering 6.48 MB 4:38 Page Sections Text Basics

4.9 MB 5:09 Creating Text Frames 4.69 MB 5:19 Text Frame Navigation 1.52 MB 1:25 Placeholder Text 6.8 MB 5:57 Special Characters and Glyphs 20.27 MB 9:43 Placing Text 7.16 MB 4:03 Threading Text 10.6 MB 6:05 Text Frame Options 10.23 MB 6:00 Vertical Justification and Baseline Offsets 6.05 MB 6:02 Type on a Path 10.91 MB 5:42 Story Editor Working with Images

12.05 MB 9:02 Placing Images 5.03 MB 4:40 Place from Bridge 15.3 MB 6:38 Links Panel 3.7 MB 3:19 Embed Links 5 MB 3:15 External Image Editors 7.46 MB 5:12 Fitting Graphics to Frames 2.02 MB 2:00 Transparent Images 9.38 MB 6:24 Working with Captions 10.09 MB 3:45 Object Layer Options 7.89 MB 3:27 Tint Frames and Images Typography

9.52 MB 7:50 Basic Formatting 8.35 MB 7:21 Additional Formatting Options 2.85 MB 3:08 Change Capitalization 5.89 MB 4:32 Font Features 4.26 MB 3:44 Paragraph Formatting 4.45 MB 2:58 Drop Caps 4.54 MB 3:22 Hyphenation Options 3.9 MB 3:15 Span or Split Columns 5.02 MB 3:40 Justified Text Options 6.21 MB 5:50 Setting Tabs 6.14 MB 4:03 Baseline Grid Alignments 4.39 MB 2:49 Keep Options and Rules 5.85 MB 3:50 Working with Lists 1 MB 1:13 Conclusion

عنوان دوره: TrainSimple – InDesign CS6 Fundamentals حجم فایل: 468MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSimple InDesign CS6 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس