پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول Rhino Mocks

دسته بندی ها: آموزش راینو (Rhino) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار

آموزش-اصول-rhino-mocks

Rhino Mocks چیست؟

Rhino Mocks یک فریمورک برای انجام تست واحد (Unit Test) در اپلیکیشن های دات نت است.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با اصول Rhino Mocks آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  •  ایجاد یک Hand Rolled Mock
  • استفاده از یک Mocks برای وارد کردن یک  Unit Test
  • استفاده از Mocks برای  Verify Property Setters
  • استفاده از Stubs برای Control Program Flow
  • آشنایی با ضرورت Constraint ها
  • Constraint های سفارشی
  • ضرورت استفاده از AutoMocker

عنوان دوره آموزشی: Rhino Mocks Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 12 دقیقه نویسنده: Cooper , Belchamلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:09	
Unit Testing Can Be Difficult
	 01:15	
Properties of a Good Unit Test
	 01:40	
How Test Doubles Can Help
	 01:04	
Hand Rolled Mock Objects		 00:16:46	
Introduction
	 00:27	
Creating Hand Rolled Mocks
	 02:15	
Demo: Creating Hand Rolled Mocks
	 07:44	
The Good
	 01:17	
The Bad
	 01:04	
The Ugly
	 02:38	
Summary
	 01:21	
Using Mocks to Improve a Unit Test		 00:26:04	
Introduction
	 00:09	
Demo: An Example of a Poor Quality Unit Test
	 05:40	
Revisit: Properties of a Good Unit Test
	 01:29	
Demo: Fixing the Test with Rhino Mocks
	 13:19	
Recap
	 00:16	
Demo: Using Mocks To Verify Property Setters
	 05:11	
Using Stubs to Control Program Flow		 00:21:06	
Introduction
	 00:10	
Another Challenge - Controlling Program Flow
	 02:56	
Demo: Using Stubs to Control Program Flow
	 09:45	
Demo: Using Stubs to Specify Property Values
	 07:28	
Recap
	 00:47	
Arrange/Act/Assert vs. Record/Replay		 00:10:37	
Introduction
	 00:14	
Demo: Arrange/Act/Assert
	 02:38	
Demo: Record/Replay
	 07:45	
Rhino Mocks Constraints		 00:31:33	
Introduction
	 00:06	
Understanding the Need for Constraints
	 02:12	
Demo: The Is Constraint
	 09:54	
Demo: The Matches Constraint
	 03:28	
Demo: The List Constraint
	 04:44	
Demo: The Text Constraint
	 02:11	
Demo: The Text Constraint
	 08:58	
Custom Constraints		 00:07:38	
Introduction
	 00:09	
Demo: Custom Constraints
	 07:29	
StructureMap AutoMocker and Rhino Mocks		 00:11:48	
Introduction
	 00:08	
The Need for AutoMocker
	 01:21	
Introducting AutoMocker
	 00:52	
Demo: Using AutoMocker
	 09:27

حجم فایل: 458MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Rhino Mocks Fundamentals

پیشنهاد فرادرس