پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول Team Foundation Build 2010

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-اصول-team-foundation-build-2010

در این آموزش تصویری با Team Foundation Build 2010 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ساخت اتوماسیون
 • ساخت و راه اندازی Agent
 • ساخت سیستم های توپولوژی
 • نصب و راه اندازی و پیکربندی
 • ساخت Definitions Options
 • آپشن های Trigger
 • ساخت گزارش ها
 • کار با Build Process Templates
 • ساخت Process Templates
 • ساخت متغییرهای اسکریپت
 • مهاجرت از TFS 2008
 • استفاده از به روز رسانی اسکریپت

عنوان دوره آموزشی: Team Foundation Build 2010 Introduction سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 26 دقیقه نویسنده: David Starrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Build Automation
	 03:15	
Flickr's Continuous Deployment
	 01:43	
Why Automate the Build?
	 01:56	
Team Build Overview
	 03:02	
Demo: Team Build Overview
	 04:52	
Machines, Controllers, and Agents
	 03:48	
Build System Topologies
	 01:50	
Build Agent Software Installation
	 01:30	
New in 2010
	 02:31	
Build Status and Notification
	 00:21	
Demo: Build Alerts
	 04:03	
Demo: Build Notification Application
	 04:44	
The End Game
	 01:58	
Summary
	 01:16	
The Build Environment		 00:26:00	
Introduction
	 00:45	
Installation and Configuration
	 01:21	
Topology and Restrictions
	 02:55	
Installing the Build Service
	 01:09	
Demo: Installing the Build Service
	 04:07	
Demo: Configuring Controller and Agents
	 02:37	
Demo: Creating the Build Drop folder
	 01:13	
Demo: Installing a Test Agent Instance
	 01:44	
Installing and Configuration Summary
	 02:19	
Demo: Creating and Running a Simple Build
	 03:50	
Demo: Managing Build Artifacts
	 03:21	
Summary
	 00:39	
 Start playing at first clip Simple Build Automation		 00:32:26	
Introduction
	 01:34	
Build Definitions Options
	 02:54	
Demo: General Options
	 01:53	
Demo: Trigger Options
	 03:35	
Demo: Workspace Mapping
	 02:31	
Demo: Build Defaults Options
	 01:35	
Demo: Process Options
	 04:19	
Demo: Private or Buddy Builds
	 04:32	
Gated Check In
	 01:16	
Demo: Gated Check In
	 02:11	
Build Reports
	 04:43	
Summary
	 01:23	
Working with Build Process Templates (Scripts)		 00:32:03	
Introduction
	 00:53	
Build Process Templates
	 09:05	
Demo: Hello World
	 06:02	
Demo: Execution Scope
	 03:10	
Demo: Build Script Arguments
	 03:58	
Demo: Build Script Variables
	 03:56	
Demo: InvokeProcess Activity
	 03:48	
Summary
	 01:11	
Migrating from TFS 2008		 00:18:02	
Introduction
	 00:33	
Overview
	 01:09	
Build Automation in TFS 2008
	 02:50	
Demo: Using the Upgrade Script
	 04:09	
Demo: Calling MSBuild from 2010 Build
	 03:23	
Demo: Custom MSBuild Tasks
	 04:15	
Summary
	 01:43

حجم فایل: 420MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Team Foundation Build 2010 Introduction

پیشنهاد فرادرس