مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصول TypeScript

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش تایپ اسکریپت (TypeScript)

آموزش-اصول-typescript

در این آموزش تصویری نحوه برنامه نویسی Typescript را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • چرا از TypeScript استفاده میکنیم؟
 • ویژگی های TypeScript
 • ایجاد یک کلاس
 • کار با Type Inference
 • استفاده از Type
 • آشنایی با Static  و  Dynamic Typing
 • کامپایل Time  یا  Run Time
 • توابع
 • کار با Function ها  و  Interface ها
 • تعریف Classe ها
 • محدودیت های Property
 • انواع Extending
 • استفاده از Interfaces
 • توسعه Interfaces
 • کار با ماژول ها
 • شناسایی یک ماژول
 • ایجاد یک ماژول داخلی
 • توسعه ماژول ها و وارد کردن کلید های میانبر
 • سازماندهی ماژول داخلی
 • جدا کردن ماژول های داخلی
 • Dependencie ماژول ها
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی:  TypeScript Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 28 دقیقه نویسنده: Wahlin , Papaلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Why use TypeScript?
	 08:28	
TypeScript Features
	 08:53	
TypeScript Syntax, Keywords and Code Hierarchy
	 05:20	
Tooling and Framework Options
	 01:57	
Tooling and Framework Options - TypeScript Playground
	 03:21	
Tooling and Framework Options - Visual Studio
	 03:33	
Tooling and Framework Options - Web Essentials
	 02:03	
Tooling and Framework Options - Sublime Text
	 04:37	
Tooling and Framework Options - TypeScript Compiler
	 02:21	
Tooling and Framework Options - NodeJS
	 05:12	
Hello World Example
	 00:22	
Hello World Example - Creating a Class
	 07:33	
Summary
	 01:31	
Typing, Variables and Functions		 01:13:07	
Overview
	 00:46	
Type Annotations
	 04:40	
Type Inference
	 06:03	
Grammar
	 05:58	
Static and Dynamic Typing
	 04:45	
Compile Time or Run Time
	 03:30	
Ambient Declarations and Type Definition Files
	 06:23	
The Any Type and Primatives
	 02:48	
Applying Types
	 06:52	
Objects
	 09:05	
Functions
	 02:11	
Arrow Functions and Debugging
	 07:36	
Functions and Interfaces
	 11:13	
Static Typing Recap
	 01:17	
Classes and Interfaces		 01:17:05	
Introduction
	 00:33	
Defining Classes
	 09:58	
Demo: Defining Classes
	 08:31	
Demo: Property Limitations
	 03:22	
Casting and Type Definition Files
	 03:22	
Demo: Casting and Type Definition Files
	 06:15	
Extending Types
	 04:42	
Demo: Extending Types
	 13:42	
Using Interfaces
	 06:31	
Demo: Using Interfaces
	 08:37	
Extending an Interface
	 02:27	
Demo: Extending an Interface
	 07:30	
Summary
	 01:35	
Modules		 00:59:54	
Overview
	 00:41	
Identifying a Module
	 02:24	
Creating an Internal Module
	 06:35	
Internal Module Accessibility and IIFE
	 04:18	
Named Modules
	 05:43	
Extending Modules and Importing Shortcuts
	 05:07	
Organizing Internal Modules
	 02:37	
Separating Internal Modules
	 07:13	
External Modules and Dependency Resolution
	 04:51	
Module Dependencies
	 04:47	
Importing External Modules using AMD
	 09:43	
Importing 3rd Party Libraries using AMD
	 04:04

حجم فایل: 920MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight TypeScript Fundamentals

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس