پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول WCF

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF

آموزش-اصول-wcf

WCF یکی از قدرتمندترین ابزارهای پیاده سازی وب سرویس های آنلاین می باشد.

در این آموزش تصویری شما با اصول WCF آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • خدمات مبتنی برSOAP
 • خدمات RESTful
 • خدمات orientation و SOA
 • معرفیWCF
 • نوشتن یک سرویس ساده برای WCF
 • نوشتن simple WCF client
 • برخی از سوالات رایج در WCF
 • تعریف data contracts
 • تنظیمات Binding
 • تعریف پیکر بندی binding
 • استفاده از یک service behavior
 • خدمات exceptions
 • Channel های برنامه نویسی
 • استفاده ازSvcUtil.exe
 • استفاده از Service References
 • استفاده از یک proxy class
 • تنظیم client channel
 • استفاده از WCF 3.5 مدل async
 • برنامه نویسی MEX در WCF client
 • استفاده از MetadataResolver
 • آشنایی باREST
 • پشتیبانی از REST در WCF 3.5
 • پیکربندی خدمات WCF برایREST
 • آشنایی با WebGetAttribute
 • پیاده سازی RESTful service
 • مدل برنامه نوسی Syndication
 • یکپارچه سازی آژاکس از طریق JSON
 • محدودیت های System.Web

عنوان دوره آموزشي: WCF Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 32 دقيقه نويسنده: Aaron Skonnardليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Overview
	 01:19	
Microsoft connected systems
	 04:35	
The move towards services
	 02:20	
Service design philosophies
	 01:32	
SOAP-based services
	 03:12	
RESTful services
	 03:08	
Service-orientation and SOA
	 01:54	
Microsoft's first attempts
	 02:28	
The ideal communication framework
	 02:44	
Introducing WCF
	 04:38	
Demo: Writing a simple WCF service
	 09:06	
Services and endpoints
	 02:35	
Built-in bindings
	 02:41	
Consuming services with WCF
	 02:06	
Demo: Writing a simple WCF client
	 05:23	
Some common WCF questions
	 05:51	
Summary
	 00:33	
 Start playing at first clip Programming Services		 01:01:53	
Overview
	 03:46	
Defining data contracts
	 04:17	
Defining service contracts
	 02:28	
Implementing services
	 03:11	
Demo: Writing a simple service
	 05:53	
Hosting services
	 03:45	
Configuring services within a host
	 02:33	
Demo: Writing a host application
	 05:43	
Defining endpoints in configuration
	 01:11	
Demo: Using the WCF config section
	 05:29	
Addresses and bindings
	 03:16	
Binding configurations
	 02:01	
Demo: Defining a binding configuration
	 03:29	
Service behaviors
	 02:46	
Demo: Applying a service behavior
	 03:31	
Publishing service metadata
	 02:08	
Demo: Exposing MEX endpoints
	 02:27	
Service exceptions
	 03:12	
Summary
	 00:47	
Programming Clients		 01:14:18	
Overview
	 02:52	
Retrieving endpoint definitions
	 03:17	
Demo: Using SvcUtil.exe
	 06:38	
Demo: Using Service References
	 06:05	
Programming channels
	 01:40	
Specifying client endpoints
	 01:55	
Channel lifecycle
	 05:01	
Demo: Creating, using, and closing channels
	 08:44	
Avoiding ChannelFactory
	 01:43	
Demo: Using the proxy class
	 01:44	
Configuring client channels
	 03:29	
Exceptions and faults
	 02:54	
Demo: Handling various exceptions
	 04:59	
Invoking services asynchronously
	 02:10	
Demo: Using the WCF 3.5 async model
	 05:19	
Sharing assemblies and reusing types
	 03:22	
Demo: Tool-support for reusing types
	 03:23	
Programming MEX in WCF clients
	 02:56	
Demo: Using MetadataResolver
	 04:58	
Summary
	 01:09	
RESTful Services		 01:20:18	
Overview
	 03:56	
Understanding REST
	 05:03	
Resource Oriented Architecture (ROA)
	 04:37	
Tradeoffs and guidance
	 04:16	
REST support in WCF 3.5
	 02:20	
Configuring WCF services for REST
	 03:07	
WebGetAttribute
	 02:06	
WebInvokeAttribute
	 01:49	
UriTemplate
	 01:59	
Demo: Implementing a RESTful service
	 14:19	
Demo: Using WebServiceHost/Factory
	 05:37	
Demo: Calling a RESTful service
	 05:21	
WebOperationContext
	 01:24	
Syndication programming model
	 02:44	
Demo: Publishing Atom/RSS feeds
	 07:45	
Ajax integration via JSON
	 03:20	
Demo: Enabling Ajax integration
	 07:52	
System.Web limitations
	 01:49

حجم فايل: 755MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WCF Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-WCF Fundamentals_git.ir.rar