پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول Windows Workflow 3.5

دسته بندی ها: ویندوز ورک فلو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-اصول-windows-workflow-3-5

آموزش اصول Windows Workflow 3.5 در محیط Visual Studio را برای شما آماده کرده ایم.

یک دوره دیگر در این زمینه قبلا در سایت قرار گرفته که از این صفحه می توانید آن را هم دانلود کنید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • برنامه های Reactive
 • معرفی WF
 • ویژگی های Additional
 • برنامه نویسیWF با VS
 • برنامه نویسی WF با Visual Studio .NET
 • برنامه های افزودنی Visual Studio برای WF
 • یکپارچه سازی Visual Studio
 • مبانی Activity
 • آشنایی با activities
 • توسعه activities
 • خواص Dependency
 • استفاده از WorkflowRuntime
 • یکپارچه سازی Visual Studio 2008
 • Workflow Services در .NET 3.5
 • پشتیبانی NET 3.0 برای WCF
 • مفاهیم State machine

عنوان دوره آموزشي: Windows Workflow 3.5 Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 6 ساعت و 26 دقيقه نويسنده: Matt Milnerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Reactive programs
 09:03	
Introducing WF
 07:20	
Demo: Introducing workflows and activities
 11:03	
Workflow runtime concepts
 08:33	
When a workflow must wait
 08:44	
Additional features
 02:52	
Demo: Declarative workflow modeling
 11:51	
What kinds of applications can I build?
 05:12	
Summary
 01:11	
Programming WF With VS		 00:56:59	
Programming WF with Visual Studio .NET
 00:17	
Outline
 00:37	
Visual Studio Extensions for WF
 06:52	
Demo: Visual Studio integration
 09:27	
Base activity library
 02:27	
Event based activities
 03:25	
Branching activities
 01:41	
Demo: Base activity library
 07:51	
Rule and data driven activities
 06:00	
Synchronization
 03:06	
Workflow debugger
 02:38	
Demo: Replicator and synchronization
 11:35	
Summary
 01:03	
Activity Fundamentals		 01:05:00	
Activity Fundamentals
 00:17	
Outline
 00:35	
Understanding activities
 01:51	
Base activity library
 01:02	
Developing activities
 05:06	
Dependency properties
 05:31	
Demo: Dependency properties
 20:05	
Activities that must wait
 01:53	
Workflow queues
 03:59	
Demo: Creating activities that wait (workflow queues)
 12:07	
Activity validation
 02:35	
Demo: Activity validators
 09:01	
Summary
 00:58	
Workflow Runtime		 01:12:36	
Workflow Runtime and Services
 00:13	
Outline
 00:38	
Workflow runtime
 00:34	
Workflow hosting environments
 02:18	
Using WorkflowRuntime
 02:50	
Considerations for XAML activation
 03:39	
Demo: Creating and running workflows
 11:22	
Runtime events
 04:05	
Runtime workflow execution
 05:39	
Runtime services
 04:23	
Threading/scheduling services
 06:24	
Demo: Runtime events and control
 11:37	
Creating custom runtime services
 02:15	
Sending data to the workflow from the host
 04:27	
Local communications
 04:39	
Demo: Custom runtime service
 06:32	
Summary
 01:01	
Workflow and Services		 01:20:41	
Workflow and Services
 00:16	
Outline
 01:07	
Workflow and services
 02:57	
Web service support
 01:52	
.NET 3.0 web service support
 05:56	
Demo: .NET 3.0 web service support
 20:46	
What’s required for integration w/ WCF
 02:38	
Visual Studio 2008 integration
 07:01	
.NET Framework 3.5 hosting
 04:57	
Demo: Workflow Services in .NET 3.5
 21:36	
Context management
 03:39	
.NET 3.0 support for WCF
 06:51	
Summary
 01:05	
State Machine Workflows		 00:44:56	
State Machine Workflows
 00:15	
Outline
 00:17	
State machine workflows
 02:59	
State machine concepts
 06:18	
Demo: State machine basics
 14:07	
State composition
 02:46	
State machine scenarios
 04:40	
Querying state machine instances
 01:33	
Demo: Composition and Control
 11:27	
Summary
 00:34

حجم فايل: 980MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Workflow 3.5 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس