تبلیغات

آموزش اصول Word 2013

دسته بندی ها: آموزش آفیس ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ورد (Word)

آموزش-اصول-word-2013

در این آموزش تصویری با اصول نرم افزار Word 2013 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • شروع Word 2013
 • ایجاد یک سند جدید
 • باز کردن یک سند
 • نوار ابزار دسترسی سریع
 • نوار وضعیت
 • انتخاب، و وارد کردن متن
 • انتخاب متن
 • کپی و چسباندن و متن
 • ویرایش و تصحیح متن
 • املا و دستور زبان را چک کنید
 • قالب بندی متن
 • معرفی تم ها و مجموعه ای  از  سبک ها
 • پاک کردن قالب بندی
 • کار با پاراگراف ها
 • خط و فاصله گذاری پاراگراف 
 • ایجاد لیست نشانه گذاری شده
 • لیست Alphabetizing 
 • آشنایی با قالب بندی صفحات
 • حاشیه های قالب بندی
 • هدر و پاورقی
 • افزودن شماره صفحه
 • آشنایی با جداول
 • ایجاد یک جدول

عنوان دوره آموزشی: Word 2013 Fundamentals سطح: مقدماتی مدت زمان: 7 ساعت و 23 دقیقه نویسنده: Heather Ackmannلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Learn about the most popular features packed into Word 2013 to create better looking, more flexible, and sharable documents. In this course, author Heather Ackmann covers some basics as well as some often overlooked Word 2013 features and shortcuts that will satisfy beginners to the more intermediate office workers. Upon completion of this course, you will be quite proficient in wielding Microsoft Word, making you ready to learn more advanced tasks in Word.

Introduction to the Course 01:07 Signing into Word 2013 06:03 Creating a New Document 03:00 Opening a Document 03:08 The Ribbon 11:12 The Quick Access Toolbar 05:23 The Ruler 01:24 The Status Bar 06:15 Word Views 11:29 Navigating, Selecting, and Entering Text 00:50:05 Introduction 00:30 Navigating and Selecting Text 14:51 Entering Text and Special Characters 19:08 Moving, Copying, and Pasting Text 11:17 Saving 04:17 Editing and Proofing Text 00:44:55 Introduction 00:24 Find and Replace 07:49 Wildcards 13:40 Spelling and Grammar Check 10:36 Proofing Options 09:22 Introduction to Readability Statistics 03:01 Formatting Text 00:29:21 Introduction 00:40 Changing the Font 10:35 Introduction to Themes, Style Sets, and Styles 08:46 Text Effects and Typography 07:23 Clear Formatting 01:55 Working With Paragraphs 00:39:25 Introduction 00:29 Aligning Paragraphs 03:52 Paragraph Indents 06:16 Line and Paragraph Spacing 06:26 Tab Stops 08:08 Columns 04:39 Hyphenation 03:14 Kerning and Tracking 06:17 Bulleted, Numbered, and Multilevel Lists 00:25:26 Introduction 00:09 Creating Bulleted or Numbered Lists 07:13 Formatting Bullets or Numbers 04:46 Introduction to List Levels 05:20 Problems With Bullets or Numbers 03:44 Alphabetizing a List 04:12 Introduction to Formatting Pages 00:32:44 Introduction 00:22 Page and Section Breaks 12:28 Formatting Margins 03:30 Headers and Footers 07:19 Adding Page Numbers 02:46 Adding Line Numbers 02:36 Adding Watermarks 03:40 Working With Text Boxes 00:18:01 Introduction 00:54 Inserting a Pre-Formatted Text Box 04:46 Drawing a Text Box 02:09 Formatting and Positioning a Text Box 07:21 Linking a Text Box 02:49 Introduction to Tables 00:32:24 Introduction 01:27 Creating a Table 12:44 Adding and Deleting Rows and Columns 04:00 Merging and Splitting Cells 03:44 Formatting a Table 07:00 Converting Text to Tables and Tables to Text 03:27 Introduction to Pictures and Video 00:42:28 Inserting Pictures 08:09 Inserting a Screenshot 04:42 Positioning Pictures and Wrapping Text 08:08 Cropping and Formatting an Image 11:18 Removing a Picture's Background 06:08 Introduction to Video 04:00 Introduction to SmartArt and Charts 00:28:59 Adding SmartArt 07:29 Working With SmartArt 08:14 Introduction to Charts 13:16 Introduction to Coauthoring and Collaboration 00:46:52 Coauthoring vs. Collaboration 01:24 Introduction to Word Online 15:37 Track Changes 11:06 Leaving Comments 02:24 Reviewing Changes and Comments 05:27 Comparing or Merging Documents 10:52 Course Conclusion 00:03:20 Course Conclusion 03:20

حجم فایل: 1.38GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Word 2013 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس