تبلیغات

آموزش اعتبارسنجی در Knockout

دسته بندی ها: آموزش Knockout ، فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

آموزش-اعتبارسنجی-در-knockout

Knockout یک کتابخانه javascript است که به کمک آن می توانید برنامه های تحت وب خود را به یک رابط گرافیکی فوق العاده قوی و پویا مجهز کنید!

به کمک این کتابخانه شما می توانید یک رابط گرافیکی پیچیده و پویا را به سادگی پیاده سازی کنید.

این کتابخانه تنها 13 کیلوبایت حجم دارد و می تواند کمک زیادی به توسعه دهندگان وب در راستای ارتقاء کیفیت طراحی ها و پیاده سازی مدل های پیشرفته کند.آخرین نسخه این کتابخانه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با اعتبارسنجی داده ها در Knockout آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • اعتبار سنجی Knockout چیست؟
 • چرا به اعتبار سنجی Knockout نیاز داریم؟
 • راه اندازی ابزارهای مورد نیاز برای توسعه
 • دسترسی سریع به اعتبار سنجی Knockout
 • پایه اعتبار سنجی
 • استفاده از ساختار تعیین اعتبار
 • پروژه ساده : استفاده از شرط Equal/NotEqual برای تعیین اعتبار
 • پروژه ساده :  استفاده از شرط Min/Max  برای تعیین اعتبار
 • پروژه ساده : استفاده از الگوی اعتبار سنج (Reqular Expression) 
 • اعتبار سنجی پیشرفته
 • اعتبار سنجی  w/ OnlyIf
 • استفاده از اعتبار سنجی صفات در HTML5
 • نمایش پیغامهای اعتبار سنجی در اتصال
 • ارائه سبک های سفارشی برای اعتبار سنجی پیام ها
 • سفارشی کردن پیغام خطا
 • پروژه ساده : چگونه گروه ها را اعتبار سنجی کنیم

عنوان دوره آموزشی: InDepth Knockout Validation سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقیقه نویسنده:Derik Whittakerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

The In-depth Knockout Validation course will show you how to use every nook and cranny of the Knockout Validation library. You will see not only how to setup basic validation, but learn how to create your own rules. We will even go over how to tweak the configuration of the library to meet your particular needs.

Introduction 01:03 What is Knockout Validation? 02:08 What is Needed to Use Knockout Validation 01:35 Demo: Setting Up Your Development Environment 04:55 Quick Glimpse of What Knockout Validation Can Do 01:06 Demo: Quick Glimpse of What Knockout Validation Can Do 03:14 Summary 00:46 Basic Validation 00:18:55 Introduction 01:40 Validating our First Observable 01:46 Demo: Validating our First Observable 03:03 Using The Built in Validators 01:45 Demo: Using The Min/Max Value Validators 02:52 Demo: Using The Equal/NotEqual Validators 02:44 Demo: Using The Min/Max Length Validators 01:35 Demo: Using The Pattern (Reqular Expression) Validator 02:22 Summary 01:08 Advanced Validation 00:21:41 Introduction 01:39 Creating Custom Validators 02:38 Demo: Creating Global Validators 02:59 Demo: Creating Inline Validators 01:29 Validating Computed Observables 01:33 Demo: Validating Computed Observables 02:24 Conditinal Validation w/ OnlyIf 01:05 Demo: Conditinal Validation w/ OnlyIf 02:37 Using HTML5 Validation Attributes 01:31 Demo: Using HTML5 Validation Attributes 02:42 Summary 01:04 Advanced Configuration 00:23:16 Introduction 01:22 Showing Validation Messages on Binding 01:09 Demo: Showing Validation Messages on Binding 01:59 How to Provide Custom Styles to The Validation Messages 02:09 Demo: Providing Custom Styles to The Validation Messages 02:35 Demo: Providing Custom Styles to The Validation Element 02:32 How to Customize The Error Message Layout 02:27 Demo: How to Change The Default Message Template 02:18 Demo: How to Group Validation Messages 02:17 How to Setup Inline Configuration 01:04 Demo: How to Setup Inline Configuration 02:20 Summary 01:04

حجم فایل: 201MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight InDepth Knockout Validation

پیشنهاد فرادرس