پیشنهاد فرادرس

آموزش افزایش سرعت وب سایت

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

آموزش-افزایش-سرعت-وب-سایت

در این آموزش تصویری با تکنیک های افزایش سرعت وب سایت آشنا می شوید.

مباحثی مانند بهینه سازی عکس ها، فشرده سازی فایلهای CSS و Javascript و ... در این آموزش مطرح شده اند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • پروتکل HTTP
 • کار با Fiddler ها
 • قوانین Performance
 • کار با Network Monitor
 • فشرده سازی HTTP
 • محتوای Expirations
 • حذف سرصفحه HTTP
 • شبکه های توزیع محتوا (CDNs)
 • CSS  خارجی و JavaScript
 • CSS  و  JavaScript Minification  و  Consolidation
 • بهینه سازی تصویر
 • کار با CSS Sprites
 • ابزارهای Performance Analysis
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: Web Performance سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 51 دقیقه نویسنده: Robert Boedigheimerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Overview
	 00:42	
What Makes Web Sites Slow?
	 02:53	
The HTTP Protocol
	 03:34	
Saving and Making Money with Better Performance
	 02:10	
Performance Rules
	 06:24	
Overall Benefits
	 01:18	
Summary
	 01:01	
Measuring Performance		 00:24:00	
Overview
	 02:08	
Fiddler
	 06:45	
Network Monitor
	 04:53	
IIS Log Files
	 06:31	
3rd Party Services
	 02:47	
Summary
	 00:56	
Infrastructure Performance		 00:43:01	
Overview
	 01:21	
HTTP Compression
	 02:31	
Demo: HTTP Compression
	 06:33	
Content Expirations
	 04:46	
Demo: Content Expirations
	 05:12	
Content Distribution Networks (CDNs)
	 09:41	
ETags
	 05:54	
Remove Unnecessary HTTP Headers
	 05:45	
Summary
	 01:18	
Frontend Performance		 00:41:04	
Overview
	 01:46	
External CSS and JavaScript
	 01:30	
CSS and JavaScript Minification and Consolidation
	 10:08	
Demo: CSS and JavaScript Minification and Consolidation
	 09:25	
Image Optimization
	 04:30	
Demo: Image Optimization
	 03:03	
CSS Sprites
	 04:30	
Demo: CSS Sprites
	 02:56	
Favicon.ico
	 02:05	
Summary
	 01:11	
Miscellaneous Performance		 00:45:40	
Overview
	 00:57	
Data and Output Caching
	 04:47	
Demo: Data and Output Caching
	 08:47	
Ajax
	 06:00	
Server Side Viewstate
	 07:45	
Performance Analysis Tools
	 05:11	
Multiple Domains for Static Resources
	 07:55	
Summary
	 01:32	
Course Summary
	 02:46

حجم فایل: 482MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Web Performance

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-Web Performance_git.ir.rar