تبلیغات

آموزش افزودن استایل ها و اسکریپت ها به پوسته WordPress

دسته بندی ها: آموزش وردپرس (Wordpress) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery)

آموزش-افزودن-استایل-ها-و-اسکریپت-ها-به-پ

این دوره آموزشی از موسسه Lynda نحوه اضافه کردن استایل های CSS و اسکریپت های Javascript به پوسته های وردپرس را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • کار با استایل Enqueueing
  • معرفی wp_enqueue_style
  • تم اصلی در Enqueueing
  • آموزش اسکریپت Enqueueing
  • معرفی wp_enqueue_script
  • Enqueueing از یک اسکریپت مستقل بوجود می آید
  • Enqueueing یک اسکریپت jQuery
  • وابستگی اسکریپتی
  • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

There's a right way and a wrong way to add style sheets and JavaScript libraries and scripts to your WordPress themes. The right way takes advantage of the WordPress enqueue system, which prevents script and style conflicts. In this installment of WordPress Developer Tips, staff author Morten Rand-Hendriksen introduces the two main functions for enqueuing: wp_enqueue_style() and wp_enqueue_script(0). He'll show how the functions work and how to adjust their parameters, as well as theoretical and practical examples of implementing them in themes. This course uses Simone, a theme developed especially for Morten's WordPress: Building Themes from Scratch Using Underscores course, but you can use any theme or subtheme that you'd like.

Introduction 1m 25s Welcome 1m 25s 1. Enqueueing Styles 16m 43s Why enqueue stylesheets? 4m 0s Introducing the wp_enqueue_style(); function 4m 45s Enqueueing the main theme stylesheet 4m 2s Enqueueing stylesheets conditionally 3m 56s 2. Enqueueing Scripts 19m 11s Why enqueue scripts? 2m 23s Introducing the wp_enqueue_script(); function 3m 54s Enqueueing a standalone script 2m 50s Enqueueing a jQuery script 3m 56s Using script dependencies 3m 18s Enqueueing scripts conditionally 2m 50s Conclusion 1m 12s

عنوان دوره: Lynda - WordPress Developer Tips- Enqueuing Styles and Scripts حجم فایل: 222MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda WordPress Developer Tips Enqueuing Styles and Scripts

پیشنهاد فرادرس