تبلیغات

آموزش بررسی و محاسبه سخت افزاری برای SQL Server 2012

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-بررسی-و-محاسبه-سخت-افزاری-برای-sql-server-20

محاسبات منابع سخت افزاری برای پروژه های نرم افزاری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورتی که منابع سخت افزار برای پایگاه داده شما کافی نباشد سرعت نرم افزار کاهش پیدا می کند و حتی ممکن است از کار بیوفتد و در صورتی که منابع سخت افزاری بیش از میزان مورد نیاز باشد هزینه اضافی به شما تحمیل می کند.

میزان منابع سرور مانند CPU و Ram و Hard بستگی به حجم پایگاه داده و حجم تراکنش های شما دارد.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با نحوه بررسی و محاسبات سخت افزاری برای SQL Server 2012 آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • ساختار دوره
 • اهمیت انتخاب پردازنده
 • ویرایش Main SQL Server 2012
 • انتخاب نوع  Appropriate Storage
 • سخت افزار و نگهداری کالیبراسیون تکنیک
 • انتخاب کامپوننت ها برای رفع اشکالات
 • انواع SQL Server Workload
 • کار با OLAP Workload ها
 • انتخاب پردازش گر برای SQL Server 2012
 • پردازنده Intel  یا  AMD
 • استفاده از TPC-E Benchmarks  برای  Evaluate Processors
 • مبانی RAID
 • معیار SQLIO Disk
 • مقایسه سرور با استفاده از TPC-E
 • مقایسه سرور با استفاده از GeekBench
 • تکنیک های تنظیم پردازشگر
 • معایب مصرف زیاد RAM
 • مقایسه Storage Subsystems  با استفاده از  Disk Benchmarks
 • انتخاب کامپوننت برای رفع اشکالات

عنوان دوره آموزشی: SQL Server 2012: Evaluating and Sizing Hardware سطح: مقدماتی مدت زمان: 2 ساعت و 10 دقیقه نویسنده: Glenn Berryلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Why Hardware Selection is So Important
 01:13	
The Importance of Processor Selection
 01:32	
Main SQL Server 2012 Editions
 01:55	
Additional SQL Server 2012 Editions
 01:16	
Licensing Costs for SQL Server
 01:17	
Choosing an Appropriate Storage Type
 01:35	
The Importanace of Proper Selection and Sizing
 01:30	
Hardware and Storage Sizing Techniques
 01:55	
Selecting Components for Redundancy
 01:11	
Summary
 01:02	
Course Structure
 00:41	
Choosing the Correct Hardware for Your Workload		 00:15:08	
Introduction
 00:49	
SQL Server Workload Types
 01:22	
OLTP Workloads
 01:15	
DW/DSS Workloads
 01:22	
OLAP Workloads
 01:07	
Mixed Workloads
 01:35	
Database Maintenance Workloads
 01:19	
Database Backup Workloads
 01:18	
Database Restore Workloads
 01:12	
Effects of HA/DR Technology on Workload
 01:06	
Workload Size and Intensity
 01:04	
Summary
 00:50	
What is Next?
 00:49	
Choosing the Correct Processor for SQL Server 2012		 00:29:37	
Introduction
 01:04	
Workload Type and Size Considerations
 00:56	
Determining Your Server Form Factor
 01:31	
Overall Budget Considerations
 01:15	
SQL Server 2012 Licensing Considerations
 01:16	
The Importance of Single-Threaded Performance
 01:02	
The Importance of Total Core Counts
 01:26	
Intel or AMD Processors?
 01:37	
Intel Tick Tock Release Strategy
 01:10	
Current Intel Server Processor Series
 02:25	
Recommended Intel Two-Socket Processors
 02:01	
Recommended Intel Four-Socket Processors
 01:41	
TPC-E Benchmark Introduction
 01:21	
Using TPC-E Benchmarks to Evaluate Processors
 01:14	
TPC-E Score Analysis Examples
 02:30	
Geekbench Benchmark Introduction
 01:14	
Using Geekbench to Compare Processors
 01:03	
Selected Geekbench Scores
 01:19	
Processor Power Efficiency Considerations
 01:32	
Summary
 01:17	
What is Next?
 00:43	
SQL Server 2012 Editions and License Limits		 00:12:53	
Introduction
 01:04	
Licensing Costs for SQL Server 2012
 01:29	
SQL Server 2012 Standard Edition
 01:36	
SQL Server 2012 Business Intelligence Edition
 02:09	
SQL Server 2012 Enterprise Edition
 01:20	
SQL Server 2012 Developer Edition
 00:55	
Additional SQL Server 2012 Editions
 00:57	
SQL Server 2012 Virtualization Licensing
 01:27	
Summary
 01:06	
What is Next?
 00:50	
Choosing an Appropriate Storage Type for SQL Server 2012		 00:25:30	
Introduction
 01:08	
Considering Your Wokload for Storage
 01:05	
Additional Workload Considerations
 01:08	
Choosing the Storage Type for SQL Server
 01:57	
RAID Basics
 01:01	
RAID 1
 00:57	
RAID 5
 01:26	
RAID 50
 00:53	
RAID 10
 00:58	
Raid Level and SQL Server Workloads
 01:20	
Testing Your Logical Drive Performance
 00:56	
CrystalDiskMark 3.0.1 x64
 02:03	
SQLIO Disk Benchmark
 01:12	
Magnetic Storage vs. Flash-Based Storage
 01:39	
PCI-E Numbers to Know
 01:55	
Traditional Magnetic Drive Performance
 01:11	
Consumer Flash Drive Performance
 01:16	
Storage Sizing Techniques for Performance
 01:37	
Summary
 01:09	
What is Next?
 00:39	
Hardware and Storage Sizing Techniques		 00:19:22	
Introduction
 01:08	
Comparing Servers Using TPC-E
 01:26	
Comparing Servers Using TPC-H
 01:37	
Comparing Servers Using Geekbench
 01:46	
Adjusting Benchmark Scores for Different Processors
 02:03	
Processor Adjustment Techniques
 01:51	
Deciding How Much Physical Memory to Buy
 01:42	
How Much Memory Do You Really Need?
 01:16	
Disadvantages of Large Amounts of RAM
 01:51	
Comparing Storage Subsystems using Disk Benchmarks
 02:33	
Summary
 01:14	
What is Next?
 00:55	
Choosing Components for Redundancy		 00:10:54	
Introduction
 01:02	
Choosing Components for Hardware Redundancy
 01:06	
The Importance of Redundant Components for HA
 01:13	
Reliability, Availability and Servicing Features
 01:27	
Architectural Considerations for HA/DR
 00:52	
HA/DR Architecture and Your Storage Choices
 00:58	
Other HA/DR Effects on Hardware Configuration
 01:41	
Consider All Aspects of Reliability
 01:40	
Course Summary
 00:55

حجم فایل: 224MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server 2012 Evaluating and Sizing Hardware

پیشنهاد فرادرس