پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن های Android با Java

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

آموزش-برنامه-نویسی-اپلیکیشن-های-android-با-java

در این آموزش تصویری برنامه نویسی Android با Java را فرامیگیرید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ساخت یک برنامه Task Manager
 • نمایش لیست Task ها
 • اضافه کردن Task جدید
 • نمایش لیست Task ها
 • حذف Task
 • نمایش Task
 • ذخیره Task ها در پایگاه داده
 • بازیابی Task ها از پایگاه داده
 • ساخت برنامه مدیریت  اکانت توئیتر
 • آشنایی با اعتبارسنجی توئیتر
 • بارگذاری صفحه Twitter's Authentication
 • ذخیره Token دسترسی
 • بارگذاری توئیت ها
 • بارگذاری خبرهای جدید Timeline
 • بارگذاری خبرهای قدیمی Timeline
 • بارگذاری عکس Avatar
 • ساخت منو
 • ارسال توئیت
 • ساخت پوسته برای برنامه با رنگ ها و فونت ها
 • قالب بندی دکمه ها و متن ها
 • آماده سازی برای عکس ها
 • آشنایی با کتابخانه عکس
 • دریافت عکس از دوربین
 • پست کردن عکس
 • و...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

PART 1
Week 1: Build a Task Manager App
Week 1: Layout and Build a Task Manager App 4 minutes

Week 1: Displaying a list of tasks 40 minutes

Week 1: Sharing Data Across the Task Manager App 12 minutes

Week 1: Create the Add Task View 22 minutes

Week 1: Implement Safe Canceling 21 minutes

Week 1: Homework and Q & A 13 minutes

Week 2: Create a Task List Week 2: Creating a List of Tasks 3 minutes

Week 2: A Better List View 22 minutes

Week 2: Showing the Tasks 58 minutes

Week 2: Completing Tasks 7 minutes

Week 2: Removing Completed Tasks 7 minutes

Week 2: Wrap up, Homework and Q&A 17 minutes

Week 3: Add Persistence Week 3: Adding Persistence to our Task Manager using SQLite 7 minutes

Week 3: Loading tasks from the database 48 minutes

Week 3: Adding new tasks to the database 22 minutes

Week 3: Completing a task 9 minutes

Week 3: Deleting tasks 10 minutes

Week 3: Wrap up, Homework and Q&A 19 minutes

Week 4: Add Location and Maps Week 4: Adding Location and Maps to our Task Manager 6 minutes

Week 4: Adding a Location to a Task 27 minutes

Week 4: Displaying a Map View 29 minutes

Week 4: Searching for an Address and Map Overlays 28 minutes

Week 4: Returning the Address to AddTaskActivity 7 minutes

Week 4: Wrap up, Homework and Q&A 17 minutes

Week 5: Add Location Awareness Week 5: Adding Location Awareness to our Task Manager 4 minutes

Week 5: Saving the Address on a Task 23 minutes

Week 5: Displaying the Location of the Task 15 minutes

Week 5: Adding the Device's Current Location to the Map 16 minutes

Week 5: Displaying the Current Location on the Task List 24 minutes

Week 5: Filtering the Tasks by Location 16 minutes

Week 5: Wrap Up, Homework and Q&A 16 minutes

PART 2 Week 1: Getting Authenticated with Twitter Example Files 0 minutes

Introduction and Review of OAuth (Free Preview) 5 minutes

Becoming an OAuth Consumer 19 minutes

Is the User Authenticated? 13 minutes

Loading Twitter's Authentication Page 11 minutes

Saving the Access Tokens 37 minutes

Week 2: Displaying Tweets and the Twitter Public Timeline Example Files for Week 2 0 minutes

Introduction to Loading Tweets and Threading (Free Preview) 3 minutes

Loading the Twitter Home Timeline 25 minutes

Loading Newer Tweets 25 minutes

Loading Older Tweets 11 minutes

Loading on a Thread 27 minutes

Showing the Status Detail View 15 minutes

Week 3: Tweeting from Your App Example Files for Week 3 0 minutes

Introduction to Threads and Tweets (Free Preview) 4 minutes

Loading Avatars with Threads 13 minutes

Loading Avatars with Async Task 35 minutes

Loading Tweets with Async Tasks 14 minutes

Navigating with a Menu 20 minutes

Posting Tweets 15 minutes

Wrap Up, Homework and Q&A 8 minutes

Week 4: Adding Style to Your App Example Files for Week 4 0 minutes

Introduction to Skinning and Styling your Twitter App (Free Preview) 7 minutes

Creating a Theme with Colors and Fonts 30 minutes

Styling Menus and Buttons 33 minutes

Styling the Text Area and the List 24 minutes

Styling for Different Screens 21 minutes

Week 5: Posting Photos from Your App Example Files for Week 5 0 minutes

Introduction to Posting your Photos to Twitter (Free Preview) 7 minutes

Getting Ready for Photos 20 minutes

Attaching a Photo from the Library 30 minutes

Attaching a Photo from the Camera 28 minutes

Posting a Photo 17 minutes

Recap of course and Q&A 5 minutes

عنوان دوره: Developing Android Applications with Java حجم فایل: 2.32GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing Android Applications with Java

پیشنهاد فرادرس

مرتضا در 1395/11/22 ساعت 04:46

سلاوم!
پارت سوم نیست!!!!

مدیر در 1395/11/22 ساعت 08:08

لینک پارت سوم قرار گرفت.

محمود در 1394/01/07 ساعت 07:23

این آموزش از چه شرکتیه؟

amirreza در 1393/08/29 ساعت 09:18

باسلام زبان این اموزش فارسیه یا انگلیسی