پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی شی گرا با ++C

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، آموزش های لیندا (Lynda) ، برنامه نویسی شی گرا (OOP)

آموزش-برنامه-نویسی-شی-گرا-با-c

در این آموزشی تصویری نحوه برنامه نویسی شی گرا در سی پلاس پلاس (++C) را به صورت کامل فرامیگیرید.

این آموزش به درخواست کاربران در سایت قرار داده شده است.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • نمودار و یکپارچه مدلسازی زبان (UML)
 • الگوریتم
 • بررسی IDE
 • مبانی ++c
 • ++c چیست
 • تشریح برنامه ++c
 • آشنایی با انواع داده
 • آشنایی با تبدیل صریح و ضمنی
 • ایجاد توابع تعریف شده توسط کاربر
 • توابع از پیش تعریف شده
 • حلقه
 • عبارات و متغیرها
 • کلاس ها و اشیاء
 • Instantiating کلاس
 • وراثت
 • چند ریختی
 • ساختمان داده
 • آرایه ها
 • مرتب سازی و جستجو در آرایه ها
 • اشاره گرها
 • بردارها
 • مدیریت خطاها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

C++ is the gold standard for object-oriented programming languages: an efficient, performance-driven language popular in system software, application software, and even video games. It's a must-know for any modern-day programmer. This course will get you up and running fast. Author Peggy Fisher dissects the anatomy of C++, walking through flow-control features like expressions, loops, decisions, and functions, as well as its object-oriented classes and data structures. Peggy also covers file manipulation, error handling, and further resources to get you started on your own.
Topics include:
Downloading and exploring the C++ IDE
Working with loops
Using predefined functions
Creating custom functions
Creating and instantiating classes
Working with external files

What you should know before watching this course 1m 20s Using the exercise files 45s 1. Getting Started 19m 51s Download a C++ IDE 4m 25s Flowcharting and Unified Modeling Language (UML) diagrams 4m 26s Algorithms 2m 57s Exploring the IDE 8m 3s 2. C++ Basics 25m 26s What is C++? 1m 54s Anatomy of a C++ program 7m 34s Understanding data types 4m 25s Understanding implicit and explicit conversion 6m 5s Using the debugger 5m 28s 3. Flow of Control 43m 24s Expressions 5m 9s Decisions 4m 14s Loops 6m 34s Using predefined functions 5m 27s Creating user-defined functions 5m 38s Call by value vs. call by reference 4m 28s Default arguments 2m 4s Overloading functions 4m 11s Challenge: Make a cashier app 41s Solution: Make a cashier app 4m 58s 4. Classes and Objects 21m 52s Creating classes 4m 52s Instantiating classes 3m 40s Encapsulation 1m 42s Inheritance 2m 1s Polymorphism 1m 7s Challenge: Ask for a user's favorite movies 47s Solution: Ask for a user's favorite movies 7m 43s 5. Data Structures 30m 52s Arrays 5m 51s Structured data 8m 50s Pointers 5m 31s Vectors 4m 18s Sorting and searching arrays 3m 14s Challenge: Ask for lunch choices 1m 4s Solution: Ask for lunch choices 2m 4s 6. File Manipulation 12m 0s File operations 7m 15s Error handling 2m 8s Challenge: Process files 30s Solution: Process files 2m 7s Conclusion 22s Next steps 22s

عنوان دوره: Lynda Up and Running with C P P حجم فایل: 631MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Up and Running with C P P

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Lynda Up and Running with C P P_git.ir.rar