پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی Activity های سفارشی در Workflow 4

دسته بندی ها: ویندوز ورک فلو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-برنامه-نویسی-activity-های-سفارشی-در-workflow-4

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی Activiry های سفارشی در Windows Workflow 4 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • فعالیت های Declarative
  • اصول اولیه Activity
  • فعالیت های Asynchronous
  • کار با Bookmark ها
  • مدیریت activity metadata
  • فعالیت های Control flow
  • معرفی WF4 Advanced Activity
  • آشنایی با ActivityAction  و ActivityFunc
  • ویژگی های Execution
  • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: WF 4 Custom Activity Development سطح: پیشرفته مدت زمان: 2 ساعت و 13 دقیقه نویسنده: Matt Milnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Declarative activities
 01:24	
Demo: Declarative activities
 08:01	
Activity basics
 08:42	
Demo: Code activities
 09:36	
Asynchronous activities
 03:12	
Demo: Asynchronous activities
 07:55	
Code-clarative activities
 01:55	
Validation
 05:28	
Demo: Validation
 06:20	
Summary
 01:02	
WF4 Native Activities		 00:43:55	
Introduction
 01:13	
Control flow activities
 04:20	
Demo: Control flow activities
 09:20	
Managing activity metadata
 05:28	
Demo: Activity metadata
 07:16	
Bookmarks
 06:15	
Demo: Bookmarks
 09:03	
Summary
 01:00	
WF4 Advanced Activity Development		 00:34:58	
Introduction
 00:55	
ActivityAction and ActivityFunc
 07:33	
Demo: ActivityFunc
 07:35	
IActivityTemplateFactory
 03:08	
Demo: IActivityTemplateFactory
 02:41	
Execution properties
 02:39	
No persist zones
 01:52	
Demo: Execution properties
 07:49	
Summary
 00:46

حجم فایل: 394MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WF 4 Custom Activity Development

پیشنهاد فرادرس