پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی iOS با Swift

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش Swift

آموزش-برنامه-نویسی-ios-با-swift

در این آموزش تصویری برنامه نویسی iOS به زبان Swift را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • نصب Xcode  و IOS SDK
 • ایجاد یک برنامه ساده در iOS
 • توسعه برنامه iOS
 • مهارت های هسته
 • مقدمه ای بر Xcode 6
 • عیب یابی UI
 • مبانی iOS UI
 • استفاده از طرح بندی خودکار
 • عیب یابی برنامه
 • کاربرد معماری در iOS 
 • کار با نرم افزار های iOS
 • استفاده از جدول
 • ایجاد جدول و منبع داده
 • معرفی برنامه های کاربردی
 • بررسی storyboards
 • ایجاد کلاس های سفارشی
 • توسعه iPad
 • استفاده از کلاس ها
 • و...

عنوان دوره: Lynda iOS App Development with Swift Essential Training سطح: مقدماتی مدت زمان: 5 ساعت و 48 دقیقه نویسنده: Simon Allardice

توضیحات:

Want to build an iPhone or iPad app? Start here. Completely rebuilt from the ground up for iOS 8, Xcode 6, and Swift (Apple's new programming language), this course covers the design patterns and best practices for building, testing, and debugging native iOS apps. Find out what Apple provides and what you need to come up with on your own, and learn what concepts like Model-View-Controller (MVC), target-action, and delegation mean, and how they contribute to your apps.
Author Simon Allardice also covers the dos and don'ts of iOS 8 interface development, techniques for connecting UI elements to code, and tips for making flexible layouts that display correctly on different screen sizes. The last chapter shows you how to add app icons and launch screens and prep your app for submission to the App Store.
Topics include:
  Installing Xcode and the iOS SDK
  Joining the iOS Developer Program
  Using MVC in iOS
  Creating basic interaction
  Using first responders
  Exploring delegation
  Connecting UI elements to code
  Working with foreground and background events
  Creating and customizing table views
  Exploring storyboards
  Understanding the differences in iPad development
  Altering views and constraints, with size classes
  Adding application icons and launch images

Introduction 2m 57s Welcome 1m 6s What you should know 1m 51s 1. Getting Started 22m 37s Installing Xcode and the iOS SDK 3m 13s Becoming a Registered Apple Developer 1m 17s Joining the iOS Developer Program 2m 25s Creating a simple iOS app 8m 50s The four pillars of iOS app development 6m 52s 2. Core Skills 56m 37s Introduction to Xcode 6 10m 3s Using the Model-View-Controller in iOS 6m 37s Creating basic interaction 9m 39s Using first responders 7m 42s Dismissing the keyboard with delegation 8m 14s Exploring delegation 5m 33s Troubleshooting UI-to-code connections 8m 49s 3. Basic iOS UI 1h 18m Working with Interface Builder 9m 15s Using Auto Layout and preview modes 14m 7s Adding and troubleshooting Auto Layout constraints 8m 28s Using a date picker control 11m 28s Loading data into controls 13m 6s Responding to selection 6m 38s Exploring the object library 11m 22s Using Apple's Human Interface Guidelines 3m 45s 4. iOS Application Architecture 31m 44s Exploring the iOS application life cycle 7m 36s Working with foreground and background events 9m 54s Understanding view hierarchies 6m 29s Introducing the debugger 7m 45s 5. Using Table Views 31m 28s Introduction to table views 3m 13s Creating a basic table view and a data source 7m 34s Loading a property list into a table view 3m 9s Reusing table view cells 5m 40s Customizing table views 4m 35s Customizing table view cells 7m 17s 6. Multiple-View Applications 28m 44s Introduction to multiple-view applications 2m 37s Deconstructing a tabbed application 13m 25s Using navigation controllers 3m 53s Deconstructing a master/detail app 8m 49s 7. Using Storyboards 41m 48s Exploring storyboards 4m 51s Creating new scenes and segues 6m 53s Introducing the example project 1m 42s Step one: Creating the storyboard scenes and segues 6m 19s Step two: Creating the custom classes 6m 40s Step three: Defining the model 2m 58s Step four: Loading the data 3m 36s Step five: Passing objects between scenes 8m 49s 8. iPad Development 16m 35s Understanding the differences in iPad development 5m 45s Using the split view controller 4m 55s Adding modal view controllers 5m 55s 9. Using Size Classes 25m 30s Introducing size classes 11m 30s Altering views and constraints with size classes 14m 0s 10. Finishing Touches 12m 40s Adding iOS 8 app icons 5m 3s Creating iOS 8 launch screens 6m 8s Conclusion 1m 29s

حجم فایل: 893MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda iOS App Development with Swift Essential Training

پیشنهاد فرادرس

سایت کوتاه کننده لینک در 1396/12/27 ساعت 20:26

سلام ممنونم عالی بود