تبلیغات

آموزش برنامه نویسی Windows Phone 7

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، برنامه نویسی ویندوز فون

آموزش-برنامه-نویسی-windows-phone-7

در این دوره آموزشی شما با مفاهیم اصلی برنامه نویسی Windows Phone 7 آشنا می شوید.مباحثی مانند فضای ذخیره سازی، نوار برنامه، لانچرها،سرویس های محلی و ... در این دوره آموزش داده می شود.

این دوره محصول Pluralsight است.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • آشنایی با IsolatedStorageFile
 • کار با IsolatedStorageSettings
 • کار با IsolatedStorageFileStream
 • استراتژی های ذخیره سازی ایزوله
 • نوار ابزار Application Bar
 • تعیین محل ایجاد نوار برنامه
 • کار با Launchers
 • کار با Choosers
 • Accelerometer چیست؟
 • Gestures چیست؟
 • کار با XNA Gestures
 • Windows Phone و Microsoft Push
 • استفاده از Microsoft Push Notification Service
 • ارسال با Push Notifications
 • ارسال با Raw Notifications
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: Core Windows Phone 7 Development سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 5 دقیقه نویسنده: Adam Grocholski

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Isolated Storage		 00:44:06	
Introduction and Overview
	 00:48	
Isolated Storage Architecture
	 02:14	
Core Classes: IsolatedStorageFile
	 01:00	
Demo: IsolatedStorageFile
	 06:40	
Core Classes: IsolatedStorageSettings
	 00:31	
Demo: IsolatedStorageSettings
	 11:14	
Core Classes: IsolatedStorageFileStream
	 00:35	
Demo: IsolatedStorageFileStream
	 07:12	
Isolated Storage Strategies
	 02:55	
Demo: Isolated Storage Strategies
	 10:14	
Summary and Conclusion
	 00:43	
Application Bar, Launchers, and Choosers		 00:53:17	
Introduction and Overview
	 01:05	
Application Bar Overview
	 09:16	
Demo: Application Bar
	 08:29	
Application Bar Localization
	 01:02	
Demo: Localizing the Application Bar
	 10:11	
Launchers
	 05:54	
Demo: Launchers
	 05:15	
Choosers
	 03:52	
Demo: Choosers
	 07:20	
Summary and Conclusion
	 00:53	
Accelerometer and Gestures		 00:47:01	
Introduction and Overview
	 01:15	
What is an Accelerometer
	 00:48	
Demo: Page Orientation
	 02:51	
Accelerometer: Core Classes
	 01:18	
Demo: Getting Accelerometer Data
	 19:20	
What are Gestures?
	 01:30	
Silverlight Gestures
	 01:49	
Demo: Silverlight Gestures
	 06:23	
XNA Gestures
	 02:07	
Demo: XNA Gestures
	 08:50	
Summary and Conclusion
	 00:50	
Location Services		 00:43:37	
Introduction and Overview
	 00:50	
Location Services Architecture
	 01:33	
Geo Coordinate Core Classes
	 01:15	
Demo: Geo Coordinates
	 21:05	
Maps
	 00:55	
Demo: Maps
	 09:03	
Considerations
	 01:20	
Demo: Opting In to Location Data
	 06:51	
Summary and Conclusion
	 00:45	
Push Notifications		 00:57:01	
Introduction and Overview
	 00:51	
The What and Why of Push Notifications
	 02:39	
Windows Phone and the Microsoft Push Notification Service
	 00:58	
Demo: Using the Microsoft Push Notification Service
	 07:53	
Windows Phone and the Registration Web Service
	 00:37	
Demo: Using the Registration Web Service
	 09:22	
Sending Push Notifications
	 01:08	
Toast Notifications
	 01:10	
Demo: Sending Toast Notifications
	 10:58	
Tile Notifications
	 00:54	
Demo: Sending Tile Notifications
	 05:05	
Raw Notifications
	 00:57	
Demo: Sending Raw Notifications
	 05:06	
Demo: Considerations
	 01:12	
Demo: Opting In to Notifications
	 07:10	
Summary and Conclusion
	 01:01

حجم فایل:831M

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Core Windows Phone 7 Development

پیشنهاد فرادرس