تبلیغات

آموزش برنامه نویسی Windows Phone 8

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های TutsPlus ، برنامه نویسی ویندوز فون

در این آموزش تصویری برنامه نویسی Windows Phone 8 را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus می باشد.

سرفصل های دوره:

 • معرفی
 • کار با Windows Phone 8.1
 • ساختار پروژه Windows Phone
 • مقدمه ای بر XAML
 • کلاس ها با استفاده از XAML
 • کار با مجموعه ها
 • ایجاد یک ViewModel
 • کار با دستورات
 • تعامل با پلت فرم  Windows Phone
 • ذخیره سازی محلی
 • استفاده از برنامه های کاربردی سیستمی
 • و...

عنوان دوره: Tutsplus  Windows Phone 8 Development نویسنده: Derek Jensen

توضیحات:

In the landscape of mobile applications these days there are three main players: iOS, Android, and Windows Phone. While Windows Phone may be in a distant third place at the moment, it is definitely growing in popularity and provides an excellent opportunity for developers to capitalize on their skills. This course will show you how to get started developing for Windows Phone, and will provide you with a solid foundation of knowledge in XAML, MVVM, and platform-specific features.

1.Introduction 1 lesson, 01:58 Free Preview 1.1 Welcome 01:58 2.Getting Started 3 lessons, 19:25 Free Preview 2.1 Getting Set Up 03:47 2.2 Overview of Windows Phone 8.1 05:56 2.3 Windows Phone Project Structure 09:42 3.Introduction to XAML 4 lessons, 27:32 3.1 Classes and Properties Using XAML 08:02 3.2 Collections 04:02 3.3 Multiple Elements on a Page 05:41 3.4 Layout Basics 09:47 4.The Model-View-ViewModel Pattern 6 lessons, 53:58 4.1 Creating a Model 06:07 4.2 Creating a View 09:53 4.3 Creating a ViewModel 07:56 4.4 Using the INotifyPropertyChanged Interface 03:25 4.5 Binding the View to the ViewModel 12:57 4.6 Commands 13:40 5.Interacting With the Windows Phone Platform 7 lessons, 1:25:18 5.1 Handling Gestures 16:08 5.2 Navigation 08:51 5.3 Local Storage 16:00 5.4 Settings 06:27 5.5 Notifications 14:53 5.6 Using System Applications 08:19 5.7 Live Tiles 14:40 6.Conclusion 1 lesson, 00:42 6.1 Goodbye 00:42

حجم فایل: 769MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Windows Phone 8 Development

پیشنهاد فرادرس