پیشنهاد فرادرس

آموزش تست اپلیکیشن های iOS با XCTest

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش برنامه نویسی IOS

آموزش-تست-اپلیکیشن-های-ios-با-xctest

XCTest یک ابزار حرفه ای برای انجام تست واحد روی اپلیکیشن های iOS است.

این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight نحوه انجام تست واحد (Unit Testing) روی اپلیکیشن های iOS را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • مبانی XCTest
  • آموزش ساختار Testsدر XCTest
  • ابزار Xcode IDE
  • تکنیک های OCMock پیشرفته
  • کنترل های گرافیکی Testing
  • معرفی Continuous Integration

عنوان دوره آموزشی: iOS Unit Testing with XCTest سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 46 دقیقه نویسنده: Matthew Kruczekلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:32	
Course Goals and Overview
	 03:24	
What is Unit Testing and Why Bother?
	 02:57	
History of Unit Testing in Xcode
	 01:41	
Summary
	 00:58	
XCTest Basics		 00:47:27	
Introduction
	 00:14	
Module Breakdown
	 01:30	
Structuring Tests in XCTest
	 03:26	
Demo - Structuring Tests in XCTest
	 15:15	
Xcode IDE Tools (Navigators)
	 01:14	
Demo - Xcode IDE Tools (Navigators)
	 05:49	
Xcode IDE Tools (Breakpoints and Menus)
	 01:08	
Demo - Xcode IDE Tools (Breakpoints and Menus)
	 04:00	
Xcode IDE Tools (Assistants)
	 00:30	
Demo - Xcode IDE Tools (Assistants)
	 01:11	
Assertions
	 01:24	
Assertions (XCTAssertNil, XCTAssertNotNil)
	 02:17	
Assertions (XCTAssertTrue, XCTAssertFalse)
	 01:07	
Assertions (XCTAssetEqualObjects, XCTAssertEqual)
	 01:33	
Assertions (XCTAssertEqualWithAccuracy)
	 00:58	
Assertions (XCTAssertThrows, XCTAssertNoThrow)
	 01:12	
Assertions (XCTAssertThrowsSpecific, XCTAssertNoThrowSpecific)
	 00:51	
Assertions (ThrowsSpecificNamed, NoThrowSpecificNamed)
	 01:51	
Assertions (XCTFail, XCTAssert)
	 01:19	
Summary
	 00:30	
Mocking and Stubbing		 00:49:22	
Introduction
	 00:20	
Module Breakdown
	 01:35	
Stubs
	 02:39	
Mocks
	 02:52	
Xcode IDE Tools
	 01:43	
OCMock Initialize Syntax
	 03:21	
Demo - OCMock Initialize Syntax
	 18:50	
OCMock Argument Constraints
	 04:24	
Demo - OCMock Argument Constraints
	 04:06	
OCMock Advanced Techniques (andReturn, andReturnValue)
	 01:12	
Demo - OCMock Advanced Techniques (andReturn, andReturnValue)
	 02:53	
OCMock Advanced Techniques (andThrow, andPost)
	 00:51	
OCMock Advanced Techniques (andCall, andDo)
	 01:00	
Demo - OCMock Advanced Techniques (andCall, andDo)
	 02:58	
Summary
	 00:32	
Patterns and Best Practices - Part 1		 01:29:13	
Introduction
	 00:21	
Module Breakdown
	 00:32	
Basic Patterns
	 03:14	
Testing View Controllers
	 01:48	
Demo - Testing View Controllers
	 49:35	
Testing UI Controls
	 01:20	
Demo - Testing UI Controls
	 31:50	
Summary
	 00:30	
Patterns and Best Practices - Part 2		 00:51:35	
Introduction
	 00:15	
Module Breakdown
	 00:31	
Testing Core Data
	 02:04	
Demo - Testing Core Data
	 15:16	
Testing Asynchronous Code
	 03:27	
Demo - Testing Asynchronous Code
	 16:05	
Code Coverage
	 04:08	
Demo - Code Coverage
	 09:16	
Summary
	 00:30	
Continuous Integration		 00:39:13	
Introduction
	 00:19	
Module Breakdown
	 00:59	
Continuous Integration Overview
	 02:15	
Setting up Your CI Server
	 01:19	
Demo - Setting up Your CI Server
	 15:14	
Setting up Your Bots
	 01:15	
Demo - Setting up Your Bots
	 17:23	
Summary
	 00:26

حجم فایل:989MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight iOS Unit Testing with XCTest

پیشنهاد فرادرس

رها در 1393/04/22 ساعت 15:06

سلام
این همه آموزش برای iOS میذاری، یه کم هم برای Android بزار
ممنونم