پیشنهاد فرادرس

آموزش تست خودکار وب سایت با Selenium

دسته بندی ها: آموزش سلنیوم (Selenium) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، تست یکپارچه سازی (Integration Testing) ، تست نرم افزار ، تست خودکار (Automated Testing) ، آموزش تست واحد (Unit Testing)

آموزش-تست-خودکار-وب-سایت-با-selenium

تست نرم افزار شاید قسمت نهایی مراحل تولید یک نرم افزار است. بسیاری از پروژه های کوچک و متوسط را پس از برنامه نویسی می توان به صورت دستی تست کرد تا مشکلات احتمالی پیدا و برطرف شوند.

در پروژه های بزرگ به دلیل گستردگی نرم افزار، تست آن بسیار زمان بر و خسته کننده است. به همین دلیل مبحث تست خودکار یا Automated Testing در اینجا اهمیت پیدا می کند.

در این آموزش تصویری با نحوه تست خودکار اپلیکیشن های تحت وب با استفاده از Selenium API آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • Selenium چیست؟
 • مبانی Selenium IDE
 • کار با Selenese
 • کار با Command
 • استفاده از Assert و Verify
 • ایجاد Test Suites
 • مبانی Webdriver
 • Webdriver چیست؟
 • راه اندازی WebDriver
 • یک اسکریپت ساده
 • استفاده از SelectElement
 • گرفتن جدول داده ها
 • گرفتن جدول داده ها با استفاده از  XPath
 • استفاده از Explicit Wait
 • معرفی Selenium Server
 • Selenium Server چیست؟
 • پیکربندی شبکه
 • راه اندازی شبکه
 • استراتژی شبکه
 • ایجاد یک Framework
 • ایجاد پروژه
 • قوانین Framework
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: Automated Web Testing with Selenium سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 23 دقیقه نویسنده: John Sonmezلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Introduction
	 01:44	
What is Selenium?
	 03:01	
Why Automated Testing?
	 04:31	
History
	 02:39	
Architecture
	 04:41	
Selenium in Action
	 05:04	
Calling WebDriver Directly
	 03:47	
Summary
	 01:18	
Selenium IDE		 00:30:44	
Introduction
	 00:48	
Installing
	 01:54	
Selenium IDE Basics
	 01:36	
Recording a Test
	 01:13	
Running the Test
	 01:09	
Selenese
	 01:02	
Looking at Commands
	 02:51	
Creating Commands
	 05:03	
Verifications
	 01:27	
Using Assert and Verify
	 02:43	
Creating Test Suites
	 03:45	
Exporting
	 03:27	
Other Features
	 02:41	
Summary
	 01:05	
Webdriver Basics		 00:31:56	
Introduction
	 00:52	
What is WebDriver?
	 00:58	
Setting up WebDriver
	 03:04	
Other Browsers
	 03:21	
Finding Elements
	 03:34	
A Simple Script
	 02:36	
Page Elements
	 03:12	
A More Complex Script
	 04:27	
Clicking the Image
	 05:23	
Assert and Verify
	 03:21	
Summary
	 01:08	
Advanced WebDriver		 00:33:05	
Introduction
	 00:55	
Radio Buttons
	 01:08	
Choosing a Radio Button
	 03:38	
Getting a Radio Button Value
	 01:44	
Checkboxes
	 00:21	
Selecting a Checkbox
	 01:08	
Select Items
	 00:46	
Choosing a Select Option
	 02:05	
Using SelectElement
	 02:50	
Tables
	 01:23	
Getting Table Data
	 03:07	
XPath
	 01:49	
Getting Table Data with XPath
	 03:29	
Explicit Waits
	 01:23	
Using the Explicit Wait
	 05:37	
Summary
	 01:32	
Selenium Server		 00:27:48	
Introduction
	 00:40	
What is Selenium Server?
	 01:28	
What is Selenium Grid?
	 01:44	
Starting Selenium Server
	 03:34	
Running a Test
	 02:30	
Grid Configuration
	 01:21	
Setting up Grid
	 04:18	
A 2nd Node
	 01:08	
3rd Node and Configuration
	 02:09	
Running a Test in Grid
	 03:41	
More Grid Considerations
	 02:06	
Grid Strategies
	 02:11	
Summary
	 00:58	
Building a Framework		 00:53:05	
Introduction
	 00:56	
Why Not Record?
	 04:23	
The Coffee API
	 03:33	
Basic Framework
	 02:35	
Getting up to BAT
	 00:37	
Page Object Model Overview
	 02:44	
Creating the Project
	 02:27	
A Basic Test
	 10:19	
Planning a Test
	 01:47	
Refactoring for Page Object Model
	 02:04	
Testing Authors
	 05:20	
Verifying the Result
	 04:10	
Next Steps
	 02:36	
Testing DSLs
	 03:21	
Framework Rules
	 05:12	
Summary
	 01:01

حجم فایل: 613MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Automated Web Testing with Selenium

پیشنهاد فرادرس