تبلیغات

آموزش تهیه خودکار کدهای دات نت با Fody

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، دات نت ، ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-تهیه-خودکار-کدهای-دات-نت-با-fody

Fody یک add-ins برایVisual Studio است که شما را در کدنویسی خودکار و سریع در دات نت کمک می کند.

در این آموزش تصویری با Fody و نحوه کار با آن آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • Fody چیست؟
  • مقدمه ای بر CIL
  • استفاده از Fody در Visual Studio
  • پیاده سازی INotifyPropertyChanged
  • پیاده سازی IDisposable  به صورت خودکار
  • آموزش Testing  با استفاده از  Static Methods
  • کار با Freezing Object
  • آشنایی با Mono.Cecil
  • گرفتن پروژه ها از GitHub

عنوان دوره آموزشی: Automatic .NET Code Weaving With Fody سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقیقه نویسنده: Jason Robertsلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Module Overview
	 00:47	
Why Fody?
	 01:21	
Write Less Code, get More Done
	 00:50	
Simplify Logging, Debugging, and Test Code
	 00:44	
Ensure Code Consistency
	 00:43	
An Introduction to CIL
	 01:15	
How Fody Works
	 01:15	
Using Fody in Visual Studio
	 01:01	
Module Summary
	 01:24	
Write Less Code, get More Done		 00:56:04	
Module Overview
	 01:48	
Automatic ToString() Method From Public Properties
	 06:05	
Auto Empty String Parameter Checks
	 08:35	
Auto Null Value Checking
	 07:33	
Converting Public Fields to Public Properties
	 03:32	
Auto Implementing INotifyPropertyChanged
	 06:43	
Automatically Adding Equals, GetHashCode, and Equality Operators
	 08:08	
Implementing IDisposable Automatically
	 06:43	
Automatically Call Dispose() Without Using Statements
	 03:41	
Module Summary
	 03:12	
Simplify Logging, Debugging, and Testing Code		 00:33:33	
Module Overview
	 01:30	
Simplifying Logging Code
	 07:50	
Automatically Improve Debugger Visualization in Visual Studio
	 02:57	
Testing With Static Methods
	 06:06	
Adding Simple Method Execution Timing Code
	 03:11	
Automatically Add Assert Messages to Tests
	 02:36	
Automatically Removing Test Code From a Project
	 07:42	
Module Summary
	 01:39	
Other Useful Fody Add-ins		 00:41:18	
Module Overview
	 01:27	
Make all String Comparisons Case-Insensitive
	 06:16	
The Obsolete Attribute on Steroids
	 10:34	
Automatically Make Members Virtual
	 06:38	
Enabling Delegate and Enum Generic Constraints
	 05:15	
Freezing Objects
	 02:47	
Decorating Methods With Additional Code
	 05:20	
Module Summary
	 02:58	
Introduction to Writing Your Own Fody Add-ins		 00:32:21	
Module Overview
	 01:13	
Mono.Cecil
	 01:37	
Getting the Starter Project From GitHub
	 01:03	
Overview of How the Sample Fits Together
	 02:10	
Running the Tests and Decompiling
	 11:26	
Writing a New Test and Modifying the Weaver
	 07:42	
Generating the Add-in NuGet Installer
	 04:40	
Module Summary
	 02:26

حجم فایل: 496MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Automatic NET Code Weaving With Fody

پیشنهاد فرادرس